Category Archives: Uncategorized

Το σκάνδαλο των κινητών τηλεφώνων και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας: οι βλάβες στην υγεία µας και τα εµπλεκόµενα οικονοµικο-πολιτικά συµφέροντα

Screen Shot 2017-12-06 at 13.55.57

Τι είναι στην πραγματικότητα το SAR; Πράγματι είναι ένας δείκτης προστασίας και πόσες μισές αλήθειες, ή ωμά ψέμματα, αλλά και γελοιότητες έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας, σχετικά με την ακτινοβολία τής κινητής τηλεφωνίας; Αυτά αποκαλύπτονται και αναλύονται με τον πλέον κατανοητό τρόπο στο εξαιρετικό άρθρο που ακολουθεί, θα έλεγα με σιγουριά, το καλύτερο που έχει γραφεί γι΄ αυτά τα θέματα μέχρι σήμερα (2017), από έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων πανεπιστημιακών, τον κ. Χρήστο Γεωργίου.

Χρήστος Μουσουλιώτης

Screen Shot 2017-12-06 at 13.55.39

* * *

Το σκάνδαλο των κινητών τηλεφώνων και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας: οι βλάβες στην υγεία µας και τα εµπλεκόµενα οικονοµικο-πολιτικά συµφέροντα

Χρήστος Γεωργίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχηµείας

Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

Στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ το 84% των πολιτών (380 εκατοµ.) είναι συνδροµητές σε κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας [1]: για την Ελλάδα αυτό µεταφράζεται σε περίπου 10.500.000 χρήστες σήµερα. Η χώρα µας βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη των «25» µε 85 κινητά ανά 100 κατοίκους (το 2002), αφήνοντας πίσω της ώρες όπως η Γαλλία και η Γερµανία. Είναι ενδεικτικό ότι το 1998 υπήρχαν µόνο 20 κινητά ανά 100 κατοίκους στη χώρα µας. Ο µέσος όρος αριθµού κινητών στην Ευρώπη των «25» είναι 78 ανά 100 κατοίκους. Την πρώτη θέση καταλαµβάνει η Ιταλία (91) και ακολουθούν η Σουηδία (89), η Φινλανδία (87), το Λουξεµβούργο(86), και το Ηνωµένο Βασίλειο µε την Τσεχία(84)[2].

Σήµερα υπάρχουν πάνω από 1,3 δισεκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως, και µπορεί κανείς να φανταστεί την ραγδαία αύξηση τους στο άµεσο µέλλον όταν τα ποσοστά τους στις πρώην ανατολικές χώρες και στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη Κίνα και Ινδία κυµαίνονται µόνο στο 20-30% του πληθυσµού τους[3]. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την όλο και πιο µακροχρόνια έκθεση των χρηστών κινητού τηλεφώνου στην βλαπτική ακτινοβολία του, γεγονός που θα επιβεβαιώσει τις προειδοποιήσεις των επιστηµόνων για τις επιπτώσεις της στην υγεία των χρηστών. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι σήµερα υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 επιστηµονικές εργασίες σχετικές µε τις βιολογικές επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών από κινητά τηλέφωνα, κεραίες, πυλώνες µεταφοράς ρεύµατος, φούρνους µικροκυµάτων κ.α., και πολλές από αυτές είναι άκρως ανησυχητικές [4]. Ο πρωτοπόρος στην έρευνα των επιπτώσεων της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στην υγεία µας Leif lford, καθηγητής στο Lund University της Σουηδίας, επισηµαίνει το κολοσσιαίο σκάνδαλο των κινητών τηλεφώνων, βγάζοντας το ζοφερό συµπέρασµα ότι «η έκθεση [µας] στα µικροκύµατά [τους] είναι το µεγαλύτερο βιολογικό πείραµα στο οποίο έχει υποβληθεί ποτέ ο άνθρωπος», και ότι κινδυνεύει άµεσα «να πνιγεί σε µια θάλασσα µικροκυµάτων».

Τα επιστηµονικά δεδοµένα και τα επιχειρήµατα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

Κατά την πορεία της διερεύνησης µακροπρόθεσµων προβληµάτων υγείας, οι µελέτες που καταλήγουν σε θετικό αποτέλεσµα στην πραγµατικότητα πιστοποιούν ότι υπάρχουν βιολογικές επιπτώσεις ακόµα κι όταν δεν διευκρινίζεται το πώς συµβαίνουν. Ως µεµονωµένες αυτές οι µελέτες, µπορεί να µην αντιπροσωπεύουν µια ολοκληρωµένη επιστηµονική απόδειξη, είναι όµως σηµαντικά τµήµατα µιας δαιδαλώδους βιολογικής αιτιολογίας, που µπορεί να πάρει χρόνια για να αποκαλυφθεί πλήρως. Υπό αυτή την έννοια, µπορεί να µην υπάρχει πλήρως ολοκληρωµένη απόδειξη ότι π.χ. το τσιγάρο ή η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων προκαλούν καρκίνο, όµως οι έρευνες διαρκώς αποκαλύπτουν επιµέρους σαφείς ενδείξεις και στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι υφίσταται πρόβληµα υγείας. Καθώς η αφανής περίοδος εξέλιξης πολλών µακροχρόνιων ασθενειών κυµαίνεται από 10 έως 40 χρόνια, στην Ελλάδα οι επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων στην υγεία µας θα γίνουν φανερές κυρίως µετά το 2010, επειδή η ευρεία χρήση τους ξεκίνησε στην χώρα µας πριν µια 5ετία περίπου.

Οι εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει εναντίον των προϊόντων τους ούτε ένα επιβαρυντικό στοιχείο, θέση που θα µπορούσε να είναι είτε εσκεµµένη παραπληροφόρηση της κοινής γνώµης ή ανεπαρκής κατανόηση των διαδικασιών της επιστηµονικής έρευνας. Η επιλεκτική προσέγγιση των κινδύνων για την υγεία µας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα από άλλες εταιρείες παραγωγής επισφαλών προϊόντων, και από τις ουσιαστικά συµπορευόµενες µε αυτές εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες ελέγχου, ουσιαστικά ωθεί τους πολίτες να συνεχίζουν να εκτίθενται σε τοξικούς παράγοντες ακόµα κι όταν υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι κινδυνεύει η υγεία τους. Τα κράτη στην καλύτερη περίπτωση φθάνουν µέχρι να συνιστούν στους χρήστες την ‘λελογισµένη’ χρήση των προϊόντων αυτών, θέτοντας και κάποια «όρια ασφαλείας»-άλλοθι, όπως θα δούµε. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της λύσης αυτού του προβλήµατος θα απαιτούσε από τις εταιρείες αυτές να αποδεικνύουν την ασφάλεια των προϊόντων τους πριν τα κράτη τους επιτρέψουν τη διάθεσή τους στους καταναλωτές. Κάτι τέτοιο είναι ουτοπικό για τις οικονοµίες της «ελεύθερης αγοράς» των χωρών της ΕΕ.

Βιολογικές επιπτώσεις

Τα κινητά τηλέφωνα, όπως και οι κεραίες των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι κεραίες ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και οι πυλώνες της ΔΕΗ, εκπέµπουν µια µορφή ακτινοβολίας που εµφανίστηκε στον πλανήτη µας πολύ πρόσφατα (πριν περίπου 100 χρόνια). Κατά συνέπεια, ο οργανισµός του ανθρώπου δεν ανέπτυξε µηχανισµούς προστασίας έναντι αυτής κατά την µακρόχρονη διάρκεια της εξέλιξής του. Το σώµα µας αποτελείται από κύτταρα και όργανα, και η φυσιολογική ανάπτυξή του εξαρτάται από την αρµονική λειτουργία τους. Πολλές σηµαντικές λειτουργίες των κυττάρων, όπως του εγκεφάλου µας, στηρίζονται σε ηλεκτρικά ρεύµατα ανάλογα αυτών που παράγουν οι ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες. Είναι λοιπόν προφανές ότι τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη παρόµοια εξωτερική πηγή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας αλλοιώνουν τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων και βλάπτουν τον οργανισµό µας.

Πρόσφατη µελέτη εξουδετέρωσε το µοναδικό επιχείρηµα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ότι δηλαδή οι ακτινοβολίες των κινητών τηλεφώνων δεν προκαλούν βιολογικές βλάβες επειδή δεν είναι «ιονίζουσες» (δηλαδή, δεν αλλοιώνουν τα χηµικά συστατικά των κυττάρων και των οργανισµών), και ότι το µόνο που θα µπορούσαν να προκαλέσουν είναι «θερµικές επιδράσεις», που όµως είναι αµελητέες µε το λίγο ποσό ακτινοβολίας που εκπέµπουν. Η µελέτη βρήκε έναν νέο µηχανισµό πρόκλησης βιολογικών βλαβών από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων. Μπορεί να αυξήσει δραµατικά (έως 11 φορές) τις δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ των συστατικών του σώµατός µας, κι εποµένως τις φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις τους [5], µε συνέπεια καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες που θα εκδηλωθούν 10-20 χρόνια αργότερα. Οι βιολογικές βλάβες στον άνθρωπο και στα πειραµατόζωα (οι οποίες θα παρουσιαστούν ακολούθως) µπορούν να εξηγηθούν µε βάση αυτόν το µηχανισµό.

Η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων εκπέµπεται ισόποσα προς όλες τις κατευθύνσεις και απορροφάται κυρίως από τον εγκέφαλό µας. Έρευνες στη Ρωσία το 2000 έδειξαν ότι ο εγκέφαλος απορροφά το 98% και η υπόλοιπη αρκεί για να πραγµατοποιηθεί το τηλεφώνηµα.

Αυτά επιβεβαιώθηκαν και από µια έκθεση της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Υγείας της Αγγλίας, που συµπέρανε ότι το «20-80% της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων απορροφάται άµεσα από το κεφάλι του χρήστη», και ότι η «έκθεση στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων επί µερικά λεπτά µπορεί να µετασχηµατίσει έναν όγκο από 5% σε 95% καρκινικό» [6]. Η ακτινοβολία ενός κινητού τηλεφώνου διεισδύει πιο βαθιά στον εγκέφαλο ενός 5χρονου και 10χρονου παιδιού απ’ ό,τι ενός ενήλικα[7]. Ενδεικτικά, από το 1998 ήταν γνωστό ότι οι συστηµατικοί χρήστες παρουσιάζουν κούραση, πονοκεφάλους, αίσθηση καψίµατος στο δέρµα κ.α. [8, 9]. Οι επιπτώσεις όµως είναι πολύ πιο σοβαρές (µέχρι και καρκινογενέσεις), όπως δείχνουν οι ακόλουθες έρευνες.

Α. Βλάβες στο DNA, στα έµβρυα και στην αναπαραγωγή

Το σώµα µας αποτελείται από 50.000 τρισεκατοµµύρια κύτταρα και δηµιουργεί 1 δισεκατοµµύριο νέα κύτταρα κάθε ώρα. Το αν αυτά τα κύτταρα θα είναι φυσιολογικά ή καρκινογόνα εξαρτάται και από το αν είναι κατεστραµµένο το DNA τους. Στις ΗΠΑ, ο Δρ. Henry Lai από το Πανεπιστήµιο Ουάσινγκτον διαπίστωσε καταστροφή του DNA µετά από έκθεση ποντικού σε ποσότητα ακτινοβολίας κινητου τηλεφώνου πιο κάτω ακόµα και από το «ασφαλές» επίπεδο έκθεσης (SAR ή Ειδικός Ρυθµός Απορρόφησης, βλέπε σχετικά παρακάτω) που ισχύει στις ΗΠΑ [10, 11]. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από έρευνα του Δρ. Phillips και συνεργατών του, που διαπίστωσαν καταστροφή του DNA σε κύτταρα µετά από 24ωρη έκθεση σε χαµηλής έντασης ακτινοβολία µέχρι και 666 φορές χαµηλότερη από το θεσπισθέν επίσηµο όριο έκθεσής µας [12].

Η καταστροφή του DNA από την ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου µπορεί να οδηγήσει σε βλαβερές µεταλλάξεις στα γονίδια, που µεταφέρονται από γενεά σε γενεά. Αυτό το παρατήρησαν οι Δρ. Magras και Xenos σε ποντίκια που παρουσίασαν µόνιµη στειρότητα µετά από έκθεση επί 5 γενεές σε ακτινοβολία ισόποση µε αυτή που εκτίθενται οι χρήστες κινητών και ζουν κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι το ποσό της ακτινοβολίας στο οποίο εκτέθηκαν τα ποντίκια ήταν 500 φορές χαµηλότερο από το µέγιστο επιτρεπτό όριο έκθεσης του ανθρώπου σήµερα [13]. Άλλες µελέτες σε εγκυµονούντα ποντίκια έδειξαν ότι η µακροχρόνια έκθεση στην ακτινοβολία των κινητών επηρεάζει την ανάπτυξη του εµβρύου, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί επίσης στα κοτόπουλα και τις φρουτόµυγες [14, 15].

Το 1997, ερευνητές του Καθολικού Πανεπιστήµιου των ΗΠΑ έκθεσαν 3.000 έµβρυα όρνιθας σε ακτινοβολία ανάλογη µε αυτή που εκπέµπουν τα κινητά τηλέφωνα, και διαπίστωσαν αύξηση νευρωνικών βλαβών κατά 2,5 φορές[16, 17]. Οι βρεφικές ανωµαλίες είναι το βασικό αίτιο της βρεφικής θνησιµότητας στον Δυτικό κόσµο, µε υπεύθυνες κυρίως την ανεγκεφαλίτιδα και την δισχιδή ράχη. Είναι ανωµαλίες του φυσιολογικού κλεισίµατος του νευρικού σωλήνα (στο έµβρυο 4 εβδοµάδων) και αποτελούν δυσµορφίες του νωτιαίου µυελού και του αναπτυσσόµενου εγκεφάλου. Εποµένως, η ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου µπορεί να προκαλέσει τέτοιες ανωµαλίες σε χρήστες π.χ. έγκυες γυναίκες.

Β. Βλάβες στον εγκέφαλο

Πρόκληση καλοήθων και κακοήθων όγκων: Η χρήση κινητού τηλεφώνου για πάνω από 10 χρόνια αυξάνει 4 φορές τον κίνδυνο ανάπτυξης ακουστικού νευρώµατος στο ακουστικό νεύρο του αυτιού[18]. Το ακουστικό νεύρωµα µπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και να εξελιχθεί σε καρκίνο. Οι όγκοι του ακουστικού νευρώµατος αναπτύσσονται πιο συχνά στην πλευρά του εγκεφάλου (πίσω από το αυτί) που τοποθετεί ο χρήστης το κινητό τηλέφωνο, και ο κίνδυνος αυξάνει µε την αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας χρήσης του κινητού. Κίνδυνο ανάπτυξης εγκεφαλικών όγκων επίσης διατρέχουν και οι χρήστες ασύρµατων τηλεφώνων (ντεκ)[14,19]. Οι συχνοί χρήστες κινητού τηλεφώνου παρουσιάζουν επίσης µείωση της αντικαρκινικής ορµόνης µελατονίνη, γεγονός που συσχετίστηκε µε αύξηση κατά 2,5 φορές της συχνότητας εµφάνισης καρκίνου στον εγκέφαλο[20]. Επιτάχυνση της καρκινογένεσης διαπιστώθηκε σε λευχαιµικά κύτταρα µετά από έκθεσή τους σε ακτινοβολία 1 µιλιβαττ (τα κινητά τηλέφωνα εκπέµπουν και 5 φορές πιο πάνω) [14, 21], ενώ διπλάσιο ποσοστό ανάπτυξης καρκίνου µετρήθηκε σε ποντίκια που εκτέθηκαν επί ενάµισι χρόνο σε ανάλογη ακτινοβολία[14].

Βλάβες στον αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό: Το 2002, έρευνες του καθηγητή Darius Leszcynski της Υπηρεσίας Ασφαλείας από Ακτινοβολίες και Πυρηνικά της Φιλανδίας, έδειξαν για πρώτη φορά στον άνθρωπο ότι τα κινητά τηλέφωνα ενεργοποιούν εκατοντάδες πρωτεϊνών σε κύτταρα αρτηριών[22, 23], µε αποτέλεσµα την υπολειτουργία του αιµατο-εγκεφαλικού φραγµού και την είσοδο σε αυτόν τοξικών ουσιών. Ανάλογα αποτελέσµατα είχαν δείξει και άλλες προηγηθείσες µελέτες [24]. Η αδιαµφισβήτητη σχέση µεταξύ βλάβης στον εγκέφαλο και της ακτινοβολίας κινητού τηλεφώνου δείχθηκε σε ποντικούς από τον καθηγητή Νευροχειρουργικής Leif Salford, στο Πανεπιστήµιο Lund της Σουηδίας. Έδειξε ότι ακτινοβολία 16.000 φορές χαµηλότερη από το «αβλαβές» επίσηµο όριο έκθεσης του ανθρώπου προκαλεί διαρροή πρωτεϊνών µέσα από τον αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό σε πάνω από το 50% των ποντικών[25-29]. Ο εκτεθειµένος εγκέφαλος είναι διάσπαρτος µε µαύρες κηλίδες από τις πρωτεΐνες που έχουν διαρρεύσει από τα γειτονικά αιµοφόρα αγγεία, και επίσης είχνει σηµάδια σηµαντικών νευρωνικών βλαβών. Εποµένως, ακόµα και ένα άτοµο που βρίσκεται κοντά σε κάποιο χρήστη κινητού τηλεφώνου ή µακρυά από µια κεραία µπορεί να επηρεαστεί από την ακτινοβολία τους.

Γ. Άλλες βλάβες

Προβλήµατα στην ακοή και την όραση: Τα συνήθη συµπτώµατα που σχετίζονται µε προβλήµατα ακοής είναι η προσωρινή µείωσή της, ζαλάδες, ναυτία, προβλήµατα ισορ ροπίας, καθώς και οξείς πόνοι, αίσθηση θέρ µανσης και καψίµατος στο αυτί. Στα προβλήµατα στο µάτι περιλαµ βάνονται ο περιοδικός ακούσιος σπασµός (το γνωστό τικ), το τρεµόπαιγµα, η θολή όραση, και ως πιο ακραίες οι αιµορ ραγίες και η τύφλωση. Αυτά επιβεβαιώνονται από έρευνες του φηµισµένου νοσοκοµείου Karolinska της Σουηδίας, καθώς και από τον καθηγητή Henry Kues του πανεπιστηµίου John Hopkins των ΗΠΑ, που µετά από 15ετή έρευνα β ρήκε ότι η ακτινοβολία των κινητών καταστρέφει τα ενδοθηλιακά κύτταρα του κερατοειδή χιτώνα και τα φωτοκύτταρα του αµφιβληστροειδή χιτώνα[30].

Διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλοι, ηµικρανίες: Η ακτινοβολία προκαλεί µέχρι και διαταραχές στα αρχικά στάδια ύπνου σε άτοµα που χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο λίγο πριν κοιµηθούν, όπως έδειξε µελέτη των ερευνητών Alexander Borbely και Peter Ackerman του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης[14, 31, 32]. Η καταστροφή του αιµατο-εγκεφαλικού φραγµού µπορεί επίσης να προκαλέσει πονοκεφάλους, αίσθηµα κούρασης, προβλήµατα ύπνου[22, 23], κάτι που επιβεβαιώνει σουηδική µελέτη σε χρήστες κινητού για πάνω από 15 λεπτά [14], και µια περιπτωσιολογική έρευνα ανάλυσης των συµπτωµάτων 3.000 χρηστών[33]. Το πιο συχνό παράπονο αυτών των χρηστών (του 38%) ήταν οι πονοκέφαλοι (ήπιοι, αυξοµειούµενοι, οξείς) και οι ηµικρανίες, συσχέτιση µεταξύ εµφάνισης πονοκεφάλων και βλάβης του αιµατο-εγκεφαλικού φραγµού έχει δειχθεί και από άλλες δηµοσιευµένες έρευνες[34, 35].

Νευροεκφυλιστικές ασθένειες: Σουηδική µελέτη αποκάλυψε το ενδεχόµενο πρόκλησης της ασθένειας Alzheimer [6, 36, 37], µια γαλλική µελέτη έδειξε την εµφάνιση συµπτωµάτων της ασθένειας Alzheimer σε ποντικούς [6, 38], και µια αµερικάνικη µελέτη σε ποντίκια διαπίστωσε απώλεια της βραχύβιας µνήµης και µαθησιακά προβλήµατα µετά από 45λεπτη έκθεση στην ακτινοβολία[14].

Αύξηση της αρτηριακής πίεσης: Έρευνα του νευρολόγου Δρ. Stefan Braune και συνεργατών του το 1998 στο Freiburg της Γερµανίας, χρηµατοδοτηθείσα από την Deutsche Telecom, έδειξε ότι η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων προκαλεί αύξηση της πίεσης του αίµατος[39]. Οι ερευνητές τοποθέτησαν κινητό τηλέφωνο στην δεξιά πλευρά του κεφαλιού 10 εθελοντών και το λειτουργούσαν εν αγνοία τους µε τηλεκοντρόλ. Κάθε φορά που ενεργοποιείτο το κινητό ανέβαινε η πίεση του αίµατος των εθελοντών κατά περίπου 1 µονάδα (5-10 mm Hg), πιθανώς διότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία του δηµιουργούσε συστολή στις αρτηρίες του αίµατος. Αυτή η αύξηση θα µπορούσε να προκαλέσει καρδιακή προσβολή σε κάποιον µε σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήµατα (π.χ. ανεύρισµα).

Δ. Βιολογικές βλάβες στα παιδιά

Από το 1997, αυστραλιανή µελέτη συµπέραινε ότι τα παιδιά απορροφούν ακτινοβολίες µικροκυµάτων σε ρυθµό 3,3 φορές µεγαλύτερο από τους ενήλικες [40]. Στην Μεγάλη Βρετανία το 2000, µια έκθεση κρατικής επιτροπής Independent Expert Group on Mobile Phones, γνωστή και ως «Έκθεση Stewart», επισήµαινε την ανησυχία της για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στα παιδιά λόγω του ότι το νευρικό σύστηµά τους είναι υπό ανάπτυξη.

Επιπλέον, τα οστά του κρανίου τους είναι λεπτότερα από των ενήλικων και εποµένως επιτρέπουν την απορρόφηση περισσότερης ακτινοβολίας από τον εγκέφαλο. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληγε και βρετανική ερευνητική οµάδα για παιδιά κάτω των 16 ετών[41]. Θα πρέπει να συνεκτιµηθεί επίσης, ότι το αµυντικό ανοσοποιητικό σύστηµα των παιδιών που η αποτελεσµατικότητά του αποδοµείται από την ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου είναι λιγότερο ανεπτυγµένο από αυτό ενός ενήλικα, και εποµένως αδυνατεί να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα υγείας που προκαλούνται από µακροχρόνια έκθεση σε τέτοια ακτινοβολία.

Η Έκθεση Stewart συνιστά ότι «η ευρέως διαδεδοµένη χρήση κινητών από παιδιά θα πρέπει να αποθαρρύνεται. Επίσης, δεν θα πρέπει να διαφηµίζεται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας η χρήση κινητών από παιδιά».” Παράλληλα, ο Υπουργός Παιδείας της Αγγλίας το 2000 ζήτησε από τα σχολεία να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε παιδιά µέχρι 16 ετών και να εξασφαλίσουν ότι οι παρακείµενες κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν εκπέµπουν «ισχυρής έντασης ακτινοβολία» στον σχολικό χώρο[42]. Παρόµοιες πολιτικά συγκρατηµένες επιφυλάξεις για την χρήση κινητών από παιδιά διατυπώθηκαν το 2001 από την γαλλική κυβέρνηση και από το γερµανικό Ινστιτούτο Οικολογίας. Τέτοια ηµίµετρα είχαν το αντίθετο αποτέλεσµα: να αυξηθεί η χρήση κινητών από τα αγγλόπαιδα από 25% το 1999 στο 64% µόνο µέσα σε ένα χρόνο[43].

Οι ανησυχίες από την έκθεση των παιδιών στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων βασίζονται σε συγκεκριµένες ερευνητικές µελέτες. Κατ’ αρχάς, µελέτες του καθηγητή Om Gandhi από το Πανεπιστήµιο της πολιτείας Utah των ΗΠΑ, έδειξαν ότι η τρέχουσα µέθοδος µέτρησης του «ασφαλούς» ορίου µέγιστης έκθεσης στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων (βλέπε σχετική ενότητα κατωτέρω) χρησιµοποιεί ψεύτικα κεφάλια ενήλικα, πολύ µεγαλύτερα από ενός παιδιού, που σηµαίνει ότι το µέγιστο καθιερωθέν «ασφαλές» όριο (SAR) απορροφούµενης ακτινοβολίας δεν προσδιορίστηκε και δεν ισχύει για τα παιδιά[44].

Ο Δρ. Gerard Hyland, ειδικός στις ακτινοβολίες χαµηλής στάθµης και σύµβουλος της βρετανικής κυβέρνησης στα κινητά τηλέφωνα, σηµειώνει ότι «η ακτινοβολία είναι γνωστό ότι επιδρά στα εγκεφαλικά κύµατα, και τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα… Οι κύριες επιδράσεις είναι νευρολογικές, προκαλώντας πονοκεφάλους, απώλεια µνήµης και διαταραχές ύπνου»[45].

Ακόµα κι ένα τηλεφώνηµα διάρκειας 2 λεπτών µπορεί να αλλοιώσει την ηλεκτρική δραστηριότητα του παιδικού εγκεφάλου µέχρι και 1 ώρα αργότερα. Τέτοια αλλοίωση µπορεί να προξενήσει ψυχιατρικά και συµπεριφορικά προβλήµατα και βλάβες στην µαθησιακή ικανότητα.

Κατά τον Δρ. Hyland, «η αλλοίωση των εγκεφαλικών κυµάτων µπορεί να προκαλέσει απώλεια συγκέντρωσης και µνήµης, και επιθετική συµπεριφορά»[46]. Ανάλογες επιπτώσεις είχαν διαπιστωθεί το 1996 και σε παιδιά που ζουν κοντά σε ραδιοσταθµούς: παρουσιάζουν χαµηλή µνήµη και χαµηλά αντανακλαστικά και νευροµυϊκή αντοχή[47]. Τον ίδιο χρόνο, διαπιστώθηκε σηµαντική ελάττωση της οπτικής αντίδρασης και µειωµένη µνηµονική λειτουργία σε παιδιά που εκτίθενται σε ένταση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µέχρι και 40 χαµηλότερη από το ανώτατο όριο (SAR) των ΗΠΑ[48].

Οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων και άλλων πηγών παρόµοιας (µη ιονίζουσας) ακτινοβολίας στα παιδιά µπορεί να είναι ακόµα πιο σοβαρές. Μελέτες του καθηγητή Leif Salford του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Lund της Σουηδίας έδειξαν ότι η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων θα µπορούσε να καταστρέψει εγκεφαλικά κύτταρα σε νέους ανθρώπους και να οδηγήσει στην πρώιµη εµφάνιση ασθενειών όπως του Alzheimer. Διαπίστωσε νέκρωση εγκεφαλικών κυττάρων σε νεαρούς ποντικούς ηλικίας 12-26 εβδοµάδων, που τα νευρικά τους κύτταρα βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ανάλογο µε αυτό των εφήβων και των µικρών παιδιών [49]. Αυτά τα ευρήµατα θα µπορούσαν να συσχετιστούν µε τον αυξηµένο βαθµό λευχαιµίας (διπλάσιο) και θνησιµότητας που παρατηρήθηκαν από το 1996 σε παιδιά που ζούσαν κοντά σετηλεοπτικές κεραίες, δηλαδή που εκτίθενται σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία AM-FM έντασης µέχρι και 8000 φορές χαµηλότερη από το επίσηµο επιτρεπτό όριο (SAR) των ΗΠΑ[50]. Τα αυξηµέναποσοστά λευχαιµίας επιβεβαιώθηκαν 2 χρόνια αργότερα και σε παιδιά που ζούσαν µέχρι και 6 χιλιόµετρα από ραδιοφωνικoύς σταθµούς[51].

Εµπόδια των εταιρειών κατασκευής κινητών τηλεφώνων

σε ερευνητές

Το 1991, η Motorola χρηµατοδότησε έρευνα των βιοχηµικών Jerry Phillips και Ross Adey για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στην υγεία µας. Σύµφωνα µε καταγγελία του Phillips, η εταιρεία τους ασκούσε πιέσεις να παραποιήσουν και να µην αποκαλύψουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους, π.χ., ότι η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων καταστρέφει το γενετικό υλικό (το DNA) των ποντικών. Όταν βέβαια δεν συµµορφώθηκαν µε τις υποδείξεις διεκόπη η χρηµατοδότηση της έρευνάς τους[8].

Η πιο κραυγαλέα περίπτωση παρεµπόδισης ερευνών από τις εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων αφορά τον επιδηµιολόγο Δρ. George Carlo. Διετέλεσε διευθυντής (1993-2001) του ερευνητικού προγράµµατος Wireless Technology Research (WTR) για τις επιδράσεις των κινητών τηλεφώνων στον άνθρωπο. Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε µε 28 εκατοµ. δολάρια από εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων και διεξήχθη µέχρι το 1998, ένα χρόνο πριν ορίσει η ΕΕ το ανώτατο όριο (SAR) απορροφούµενης ακτινοβολίας στα 2 βαττ/κιλό ιστού. Η έρευνα αυτή έδειξε αναµφισβήτητη συσχέτιση µεταξύ της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων και της ανάπτυξης καρκίνου στον χρήστη τους. Ο Δρ. Carlo συµπέρανε ότι αυτού του είδους οι ακτινοβολίες ενδέχεται να προκαλούν γενετικές βλάβες, σηµειώνοντας ότι «δεν είναι πλέον σωστό να ισχυρίζονται οι εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή».

Στις 07-10-1999 ο Δρ. Carlo, ως πρόεδρος της WTR, ενηµέρωσε την γνωστή εταιρία κατασκευής κινητών τηλεφώνων AT&T ότι η πιθανότητα εµφάνισης σπάνιων νευροεπιθηλιακών όγκων και όγκων ακουστικού νευρώµατος (acoustic neuroma) του εγκεφάλου στους πάνω από6 χρόνια χρήστες κινητών τηλεφώνων ήταν υπερδιπλάσια απ’ ό,τι στους µη χρήστες, και ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των εγκεφαλικών όγκων που αναπτύσσονται στην δεξιά πλευρά του κρανίου και της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στην ίδια πλευρά του. Όπως δήλωσε τον ίδιο χρόνο, «Οι εταιρείες δαπανούν εκατοµµύρια δολάρια για να µε δυσφηµούν γιατί δεν τους άρεσεό,τι τους είπα… Δείχνουν προκλητική αδιαφορία για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων»[52]. Ο Δρ. Carlo έστειλε επίσης επιστολές σε αµερικάνους βουλευτές, προειδοποιώντας ότι η ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων προκαλεί καταστροφή του DNA των κυττάρων του αίµατος του ανθρώπου (και τη δηµιουργία µικροπυρήνων), που σηµαίνει ότι µπορούν να µετεξελιχθούν σε καρκινικά [6, 38, 53]. Μετά από ανασκόπιση των ευρηµάτων 75 µελετών για τη σχέση της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων µε καρκίνο εγκεφάλου, ο Δρ. Carlo συµπέρανε ότι υπάρχουν «βάσιµα ερωτηµατικά για την ασφάλεια» χρήσης τους, που δείχνουν ότι οι περί του αντιθέτου ισχυρισµοί των κατασκευαστών τους είναι ανυπόστατοι[54]. Τα αποτελέσµατα των ερευνών του ο Δρ. Carlo τα έχει αποκαλύψει και σε βιβλίο του που έγραψε µετά την απόλυση του από το ερευνητικό πρόγραµµα, το 2001[55].

Έµµεση αποδοχή της επικινδυνότητα των κινητών τηλεφώνων από τις εταιρείες κατασκευής τους

Τους πιθανούς κινδύνους υγείας από την χρήση των κινητών τηλεφώνων τους αποδέχονται έµεσα και οι ίδιες οι κατασκευάστριες εταιρείες. Αυτό φαίνεται από το ότι ορισµένες πατέντες για τα κινητά τους σχεδιάστηκαν να προσφέρουν προστασία στον χρήστη από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία τους. Για παράδειγµα, µια πατέντα της Nokia (κατατέθηκε στις 28-07-1998) αναφέρει τα εξής: «Έχει υποστηριχθεί ότι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων προκαλεί αλλαγές στην ηλεκτρική κατάσταση -στην ιοντική ισορροπία- των νευρικών κυττάρων. Μια διαρκής και εστιασµένη έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων έχει υποστηριχθεί ότι αδυνατίζει τις στρώσεις µυελίνης των νευρικών κυττάρων, και τελικά οδηγεί σε εξασθένιση της ακουστικής ικανότητας, σε ιλίγγους κ.λπ. Έχει προταθεί ότι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων µπορεί να διεγείρει υπερπαραγωγή των υποστηρικτικών κυττάρων του νευρικού συστήµατος, και στην χειρότερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη κακοήθων όγκων όπως π.χ. γλοιώµατος». Η Motorola, η Ericsson και άλλοι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων έχουν καταθέσει παρόµοιες πατέντες[8].

Οι εταιρείες αυτές αντιδρούν ακόµα και σε κάθε απόπειρα µερικής αντιµετώπισης του προβλήµατος από εταιρίες άλλων προϊόντων. Ενδεικτικά, το 2002 η γνωστή φίρµα Levi’s επρόκειτο να κυκλοφορήσει ένα µπουφάν µε ειδική τσέπη για κινητό τηλέφωνο, που θα προφύλασσε τον χρήστη από την ακτινοβολία του[6].

Αναγκάστηκε να υποχωρήσει µετά από σφοδρές αντιδράσεις των εταιριών κατασκευής κινητών τηλεφώνων, που δεν ήθελαν να φανεί ότι υπάρχει πρόβληµα επικινδυνότητας των κινητών, και αφετέρου διότι θέλουν οι ίδιες κάποια στιγµή να καρπωθούν τα κέρδη για πιο ασφαλή τηλέφωνα, κατοχυρώνοντάς τα µε σχετικές πατέντες.

Βέβαια, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα αντιµετώπιζαν νοµικά προβλήµατα εάν ξεκινούσαν να πωλούν κινητά τηλέφωνα µε εσωτερική προστασία για την ακτινοβολία τους. Θα ήταν σαν να παραδέχονταν ότι υπάρχει πρόβληµα επικινδυνότητας του προϊόντος τους και θα νοµιµοποιούσαν εναντίον τους δικαστικές αγωγές από άτοµα που ανέπτυξαν διάφορες ασθένειες από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Το ότι όµως τα κινητά τους δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα υγείας στο χρήστη αποδεικνύεται έµµεσα και από το ότι διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες όπως οι Lloyd’s και Stirling, αρνούνται να τους καλύψουν ασφαλιστικά έναντι του ρίσκου να δεχθούν µελλοντικές δικαστικές αγωγές στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα κινητά προκαλούν µακροχρόνιες βλάβες στον χρήστη[8, 56]. Την όποια, δε, µικρή µείωση στην εκποµπή ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων τους (ήδη κυκλοφορούν κινητά τηλέφωνα µε όριο εκπεµπόµενης ακτινοβολίας κάτω από αυτό που έχουν υιοθετήσει η ΕΕ και οι ΗΠΑ), την κάνουν µόνο για οικονοµικούς λόγους: λόγου χάριν, εν όψει του γεγονότος ότι η Κίνα πρόκειται να επιτρέψει την πώληση κινητών µε χαµηλό όριο SAR. Μια χώρα µε εκατοντάδες εκατοµµύρια πιθανούς αγοραστές κινητών τηλεφώνων δύσκολα θα µπορούσε να αγνοηθεί από τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων [6].

Συνένοχες οι κρατικές Υπηρεσίες Ελέγχου και οι Διεθνείς Οργανισµοί

Τόσο οι υπηρεσίες ελέγχου των ΗΠΑ, όσο και της ΕΕ αδιαφορούν µέχρι σήµερα να πάρουν ουσιαστικά µέτρα για την αντιµετώπιση των κινδύνων υγείας από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και των κεραιών των σταθµών βάσης. Μη εξαιρετέα από την συγκάλυψη του σκανδάλου των κινητών είναι και η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, που, ενώ εκδίδει συµβουλευτική οδηγία υπέρ της χρήσης ακουστικών κινητού τηλεφώνου (hands-free), δεν διαπιστώνει την ύπαρξη αναµφισβήτητων αποδείξεων για κίνδυνο στην υγεία του χρήστη[14, 42]. Οι κρατικές υπηρεσίες υγείας της Αγγλίας και των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αδιαµφισβήτητες αποδείξεις ότι η χρήση των κινητών προκαλεί καρκίνο, ούτε ότι αυξάνει τους κινδύνους στην υγεία. Αντιφάσκουσα µε αυτό, βέβαια, η Αγγλία συνεργάστηκε µε τις χώρες της ΕΕ την έκδοση οδηγιών το 1999 (European Council Recommendation 519/1999/EC) για το µέγιστο «ασφαλές» όριο εκπεµπόµενης ακτινοβολίας των κινητών (SAR).

Όπως θα δούµε ακολούθως, η τιµή SAR ορίστηκε για να αποφευχθεί η υπερθέρµανση των κυττάρων του εγκεφάλου, η µόνη δηλαδή επίδραση που προβληµατίζει τα κράτη της ΕΕ και όχι ο ήδη γνωστός κίνδυνος πρόκλησης  καρκίνων και µιας πληθώρας άλλων σοβαρών προβληµάτων υγείας. Και αυτό παρότι ακόµα και η Έκθεση Stewart στην Αγγλία συµπέραινε από τον 08-1999 ότι υπάρχουν «επιστηµονικές αποδείξεις που δείχνουν ότι µπορεί να προκληθούν βιολογικές επιδράσεις από την έκθεση στην ακτινοβολία σε επίπεδα κάτω από αυτά που ορίζουν αυτές οι οδηγίες». Τον ίδιο χρόνο, επίσης, η Επιτροπή Επιστήµης και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων συνιστούσε χλιαρά «ότι η βιοµηχανία και το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιολογικής Προστασίας πρέπει να διερευνήσουν τρόπους για να σχεδιαστούν κινητά τηλέφωνα που να µειώνουν την έκθεση στην ακτινοβολία ως δυνατότητα επιλογής του καταναλωτή»[6]. Με άλλα λόγια, οι Άγγλοι βουλευτές προσπαθούσαν να προστατέψουν την υγεία τους, συνιστώντας στις εταιρείες όχι να κατασκευάζουν ακίνδυνα κινητά για όλο τον κόσµο, αλλά στην ουσία να προσφέρουν την επιλογή του «ασφαλούς» αλλά ακριβού κινητού τηλεφώνου στους λίγους οικονοµικά ευκατάστατους χρήστες, και του επικίνδυνου και φτηνού στους υπόλοιπους, δηλαδή τους πολλούς χρήστες.

Πώς αντιµετωπίζουν σήµερα το σκάνδαλο των κινητών τα κράτη της ΕΕ; Όχι µόνο το συγκαλύπτουν, αλλά µας προτρέπουν και πώς να γίνουµε θύµατά του. Στις 21-09-2004, πέντε υπηρεσίες χωρών της Βόρειας Ευρώπης, αρµόδιες για τη δηµόσια υγεία και την προστασία από την ακτινοβολία, ανακοίνωσαν ότι οι χρήστες κινητών τηλεφώνων καλό είναι να χρησιµοποιούν τα hands-free που µειώνουν την έκθεσή τους στην ακτινοβολία. Οι ίδιες αυτές υπηρεσίες ως «Πόντιος Πιλάτος» επισηµαίνουν ότι οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία όταν τηρούνται οι κανόνες χρήσης τους[57].

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφώνησε ακόµα και µε το ανεπαρκές προληπτικό µέτρο της τοποθέτησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση µεγαλύτερη των 300 µ. από κατοικηµένες περιοχές, παρότι έχει δειχθεί από προαναφερθείσες έρευνες ότι ακόµα και ελάχιστα ποσά ακτινοβολίας µπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία µας.

Συγκεκριµένα, σε σχετικό ερώτηµα του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. (καθηγητής βιοχημείας) Α. Τρακατέλλη αναφορικά µε την επικινδυνότητα της λειτουργίας των κεραιών στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο αρµόδιος επίτροπος Ε. Λικάνεν απάντησε ότι «οι επιστηµονικές αποδείξεις δεν υποστηρίζουν την άποψη που λέει ότι µια κεραία σε απόσταση 300 µ. θα είχε επιπτώσεις στην υγεία. Από τη στιγµή που τα πραγµατικά επίπεδα έκθεσης παραµένουν κάτω από τα συνιστώµενα επίπεδα, η υγεία των πολιτών είναι καλά προστατευµένη σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε»[58].

Το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι ότι αυτό που αµφισβητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προβλέπει και τo νοµοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: θα απαιτεί να ξηλωθούν εντός ενός έτους όλες οι κεραίες που βρίσκονται σε ακτίνα µικρότερη των 300 µ. από σχολεία, ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία. Σηµειωτέον, η κατάθεσή του στη Βουλή καρκινοβατεί επί χρόνια, ίσως γιατί δεν είναι …έτοιµες ακόµα οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Αλλά ακόµα και αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα αφορά όλες τις κεραίες στη χώρα µας αλλά µόνο τις 4.000 από τις 6.000[1]. Και µέχρι τότε, ο Συνήγορος του Πολίτη (στερηµένος κάθε δικαιώµατος νοµικής επέµβασης, και στην ουσία δρώντας εκτονωτικά ως «µη κυβερνητική οργάνωση») θα διαµαρτύρεται για τις αυθαιρεσίες των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που φυτεύουν όπως τους βολεύει όλη τη χώρα µε τις τοξικές κεραίες τους. Μόνο στην Πάτρα, έχουν φυτευτεί κυριολεκτικά πάνω στα κεφάλια µας τουλάχιστον 52 κεραίες[59].

Το απατηλό «ασφαλές» όριο (SAR) έκθεσης µας στην ακτινοβολία των κινητών

Τι είναι αυτό το περιβόητο όριο SAR (Specific Absorption Rate, ή Ρυθµός Ειδικής Απορρόφησης), µε το οποίο µας καθυσυχάζουν οι διεθνείς υπηρεσίες ελέγχου ακτινοβολιών;

Είναι ένας αριθµός που αντιπροσωπεύει την µέγιστη απορροφούµενη ενέργεια (σε βαττ ανά κιλό) από 1 ή 10 γραµµάρια (για τις τιµές SAR των ΗΠΑ και της ΕΕ, αντιστοίχως) ιστού του χρήστη που εκπέµπεται από το κινητό τηλέφωνό του για µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Η ανώτατη επιτρεπτή τιµή SAR που ισχύει στην ΕΕ (2.0 βαττ/κιλό για 10 γραµµάρια ανθρώπινου ιστού) υποτίθεται ότι περιορίζει µόνο τις «θερµικές επιδράσεις» της ακτινοβολίας στον άνθρωπο και όχι άλλες πολύ πιο σοβαρές βλάβες. Εποµένως, το όριο SAR είναι αναξιόπιστο για την αίτιολογηση της ασφάλειας κινητού τηλεφώνου στη υγεία του χρήστη. Ένας άλλος λόγος αναξιοπιστίας του είναι ότι προσδιορίζεται σε ψεύτικο κεφάλι, γεµισµένο µε υγρά που υποτίθεται ότι προσοµοιάζουν την ούτως ή άλλως εξαιρετικά σύνθετη και εν πολλοίς άγνωστη σύσταση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Είναι επίσης εκπληκτικό ότι για τον προσδιορισµό του SAR οι σχετικές κρατικές υπηρεσίες ελέγχου των ΗΠΑ και της ΕΕ δεν συνεκτίµησαν ούτε καν το µικρό µέγεθος του κρανίου των παιδιών ούτε το απροστάτευτο από τα οστά του κρανίου µάτι.

Το όριο SAR είναι εγκληµατικά παραπλανητικό διότι προαναφερθείσες έρευνες έδειξαν ότι βιολογικές βλάβες προκαλούνται ακόµα και σε έκθεση ακτινοβολίας 16.000 φορές κάτω από αυτό το όριο. Βασικά χρησιµοποιείται από τους κρατικούς και διεθνείς οργανισµούς ελέγχου και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ως «επιστηµονικό» άλλοθι και διαφηµιστικό δόλωµα των εταιρειών για την πώληση των τοξικών προϊόντων τους στους χρήστες-θύµατα. Το όριο SAR, όπως και κάθε ανάλογο «όριο ασφαλείας» για τη χρήση επικίνδυνων καταναλωτικών προϊόντων, είναι κάτι σαν την παρηγοριά (των διεθνών ελεγκτικών οργανισµών) στον άρρωστο (καταναλωτή) µέχρι να βγει η ψυχή του. Οι τιµές SAR των ευρωπαϊκών κινητών τηλεφώνων µπορούν να βρεθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.sarvalues.com/eu-complete.html.

Ελαχιστοποίηση βλαβών του χρήστη

Οι οδηγίες «ασφαλούς» χρήσης του κινητού τηλεφώνου δεν έχουν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα διότι δηµιουργούν την εντύπωση ότι θέτουν υπό έλεγχο ένα ως επί το πλείστον ασφαλές προϊόν. Έτσι, καλιεργούν µια ψευδή εντύπωση σχετικής ασφάλειας για τον χρήστη που τελικά καταλήγει στην παραβίασή τους. Παρά το ανέφικτό τους στην πράξη, κάποιοι από τους χρήστες ίσως ωφεληθούν από τις ακόλουθες στοιχειώδεις προφυλάξεις:

1. Να χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, και για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

2. Να χρησιµοποιείται ελάχιστα είτε µακρυά από αστικά κέντρα ή µε µισο-άδεια µπαταρία διότι ακτινοβολεί µε την µέγιστη ισχύ του. Η ισχύς που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση σε αγροτική περιοχή, όπου οι σταθµοί αναµετάδοσης είναι πολύ λιγότεροι, µπορεί να είναι και 1.000 φορές µεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται στις αστικές περιοχές[60].

3. Να χρησιµοποιείται πάντα το hands-free ή το σύστηµα blue tooth ανοιχτής ακρόασης.

4. Να χρησιµοποιείται κυρίως για αποστολή/λήψη µηνυµάτων, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεται µακριά από ζωτικά όργανα (κεφάλι, γεννητικά όργανα).

5. Τα παιδιά θα πρέπει να το χρησιµοποιούν µόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και µόνο για µηνύµατα.

6. Να µη χρησιµοποιείται κατά την οδήγηση διότι (α) το αυτοκίνητο εγκλωβίζει και µεγιστοποιεί την ακτινοβολία που δέχεται ο χρήστης, και (β) διότι η συνοµιλία αποσπά την προσοχή του από την οδήγηση.

__________________________________________________

Παραπομπές

1. Ελευθεροτυπία, 01-02-2004.

2. Ελευθεροτυπία, 02-10-2004.

3. Κ. Ελευθεροτυπία, ‘Οικονοµία’, 25-07-2004.

4. Tegenfeld, Clas. ‘Better Electromagnetic Environment’: http://www.bemi.se.

5. Bo Sernelius, 2004. Possible induced enhancement of dispersion forces by cellular phones. Phys. Chem. Chem. Phys. 6 (7): 1363-1368.

6. http://www.iconmag.co.uk/mobile_phones1.htm.

7. http://www.rfsafe.com/computer_models_rfs.htm.

8. Begich, Ν., Roderick, J., Cell Phone Convenience or 21st Century Plague, Earthpulse Press

(http://www.wsws.org/articles/2002/jul2002/cell-j11.shtml).

9. http://www.globalchange.com/radiation2.htm.

10. Lai, H., Singh, N. P., 2004. Magnetic-field-induced DNA strand breaks in brain cells of the rat. Environmental Health Perspectives 112 (6): 687-694.

11. Radio Frequency Safe: http://www.rfsafe.com/article50.html.

12. Phillips, J. L., et. al., 1998. DNA damage in Molt-4 T- lymphoblastoid cells exposed to cellular telephone radiofrequency fields in vitro. Bioelectrochem. Bioenerg. 45:103-110.

13. Magras, I. N., Xenos, T. D., 1997. RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461.

14. http://www.globalchange.com/radiation.htm.

15. Panagopoulos, J. D., Karabarbounis, A., Margaritis, H. L. (2004). Effect of GSM 900-MHz mobile phone radiation on the reproductive capacity of Drosophila melanogaster. Electromagnetic Biol. Med. 23: 29-43.

16. Farrell, J. M. et al., 1997. The effect of pulsed and sinusoidal magnetic fields on the morphology of developing chick embryos. Bioelectromagnetics 18(6): 431-8.

17. Radio Frequency Safe: http://www.rfsafe.com/content-5.html.

18. BBC News, 14-10-2004.

19. International Journal of Oncology, 03-2003.

20. Case-Control Study on Radiology Work, Medical X-ray Investigations, and Use of Cellular Telephones as Risk Factors for Brain Tumors: http://www.emfguru.com/Research/hardel- study.html.

21. New Scientist Mail, 24-10-2002, http://www.globalchange.com/radiation.htm.

22. BBC News Online, 19-06-2002.

23. http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/2053565.stm.

24. Frey, H. A. Headaches from cellular thelephones: Are they real and what are the implications? Environ. Health Perspect. vol. 106(3), March 1998.

25. Salford, L. G., 1997. Blood brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields from a GSM wireless communication transmitter. Abstract in Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

26. Salford, L. G., et. al., 1993. Permeability of the blood brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation; continuous wave and modulated at 8, 16, 50 and 200 Hz.Bioelectrochem. Bioenerg. 30: 293-301.

27. Radio Frequency Safe: http://www.rfsafe.com/article490.html.

28. Geoffrey Lean, Environment Editor, 14–09-2003, http://news.independent.co.uk/world/science_medical/story.jsp?story=443248.

29. http://members.iinet.net.au/~emfacts/mobiles/microwaves.html.

30. Microwave News September/October 1998, http://www.microwavenews.com/kuesrfmw.html.

31. Scotsman, 16-10-2000.

32. Sunday Mirror, 15-10-2000.

33. http://www.microshield.co.uk.

34. Sandyk, R., Awerbuch, G. I., 1994. The co-occurance of multiple sclerosis and migraine headache: the serotoninergic link. Int. J. Neurosci. 76: 249-257.

35. Winkler, et al., 1995. Impairment of blood-brain barrier function by serotonin induces desynchronisation of spontaneous cerebral cortical activity: experimental observations in the anaesthetized rat. Neuroscience 68: 1097-1104.

36. Differentiation, May 2002.

37. Laurier, J., Do cellular phones represent a health risk?, 11-07-2002. (http://www.wsws.org/articles/2002/jul2002/cell-j11.shtml).

38. http://www.wsws.org/articles/2002/jul2002/cell-j11.shtml.

39. Lancet, 06-1998.

40. Radio Frequency Safe: http://www.rfsafe.com/article13.html, Helin, Jan. How Dangerous Is

Your Mobile Phone? Aftonbladet (Σουηδική εφηµερίδα), 08-02-1997.

41. Reuters Business News, June 2000.

42. LLoyds Product Liability Intentional, 30-09-2000.

43. The Ecologist, 26-10-2001.

44. Gandhi, O. P., Lazzi, G., Tinniswood, A., Yu, Q. S., 1999. Comparison of numerical and experimental methods for determination of SAR and radiation patterns of handheld wireless telephones. Bioelectromagnetics Suppl 4: 93-101.

45. Lancet, 11-2000.

46. NFO-Zentrale der Bürgerwelle, 07-04-2004: http://www.buergerwelle.de/d/dindex.html.

47. Kolodynski, A. A., Kolodynska, V.V., 1996. Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda radio location station in Latvia. Sci Total Environ.

180: 87-93.

48. Chiang, H., Yao, G.D., Fang, Q. S., Wang, K. Q., Lu, D. Z., Zhou, Y. K., 1989. Health effects of environmental electromagnetic fields. J. Bioelectricity 8: 127-131.

49. Environmental Health Perspectives, February 2003 (περιοδικό του National Institute of

Environmental Health Sciences των ΗΠΑ), http://www.globalchange.com/radiation.htm.

50. Hocking, B., Gordon, I. R., Grain, H. L., Hatfield, G. E., 1996. Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers. Med. J. Aust. 165: 601-605.

51. Michelozzi, P., Ancona, C., Fusco, D., Forastiere, F., Perucci, C. A., 1998. Risk of leukemia and residence near a radio transmitter in Italy. Epidemiology 9 Suppl.: 354p.

52. The Express, 10-1999.

53. Journal of the National Cancer Institute.

54. Medscape, 31-07-2000.

55. Carlo, L. G., Schram, M., Carlo, G., Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insider’s Alarming Discoveries About Cancer and Genetic Damage, Carroll & Graf Publishers, 2001.

56. The Observer, 11-04-1999.

57. Ελευθεροτυπία, 22-09-2004.

58. Ελευθεροτυπία, 21-01-2004.

59. Ηµέρα, 18-11-2004.

60. Ελευθεροτυπία, 20-08-2004.

 

Advertisements

Τάμπλετ ηλεκτρονικές νταντάδες και η «δολοφονική» ασχετοσύνη των γονέων

Γράφει:

ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Ένας κόσμος γεμάτος με άσχετους γονείς είναι ένας επικίνδυνος κόσμος. Ειδικά όταν σε αυτόν ζουν μικρά παιδιά τα οποία βασίζονται σε αυτούς τους άσχετους ή αδιάφορους γονείς. Τότε ο κόσμος μεταλλάσσεται σε λερναία ύδρα. Αργά ή γρήγορα θα καταβροχθίσει τα παιδιά.

νήπια με κινητό

Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) γονείς, που έχοντας ήδη δημιουργήσει μύρια όσα προβλήματα στα παιδιά τους με κάποιον οδυνηρό ιατρογενή τοκετό, τη πλήρη ή μερική στέρηση θηλασμού, την αγωγή τουαλέτας και την προβληματική αγωγή κατά τα τρία πρώτα χρόνια τής ζωής τους, επαυξάνουν την καταστροφή που ήδη έχουν προκαλέσει δίνοντας επιπλέον και ηλεκτρονικές συσκευές στα παιδιά για να τα ησυχάσουν(!) αγνοώντας ότι η ακτινοβολία που εκπέμπουν είναι επικίνδυνη.

Έχουμε επιπλέον γονείς που τους δίνουν τέτοιες συσκευές λίγο πριν κοιμηθούν πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα νυστάξουν ευκολότερα, κάτι που ίσως να γίνεται, αλλά αγνοούν ότι ο ύπνος τους θα είναι ανήσυχος, επειδή θα έχει προκληθεί βαριά διαταραχή στους βιολογικούς ρυθμούς των παιδιών τους από το μπλε φάσμα αυτών των συσκευών.1

Παιδιά διαταραγμένα στον ύπνο τους είναι η καλύτερη ανθρώπινη ύλη, ικανή μέσα στην ανημπόρια της, να αφομοιώσει κάθε διαταραγμένη ή διεστραμμένη ιδεολογία και πρακτική.

Αφορμή για τα ανωτέρω είναι μια έρευνα δημοσιευμένη στην «Huffington Post» αναδημοσιευμένη στην ελληνική γλώσσα,2 στην οποία αναφέρεται ότι ένα ποσοστό «70% των γονιών δίνουν στα παιδιά τους μια ηλεκτρονική συσκευή, όπως για παράδειγμα μια ταμπλέτα, την ώρα που κάνουν τις δουλειές του σπιτιού».

Το 65% των γονιών από αυτό το 70% δήλωσε πως «δίνει στα παιδιά τους τέτοιες συσκευές προκειμένου να τα κρατήσουν ήρεμα, ενώ το 29% των γονιών είπε πως δίνουν στα παιδιά τους τέτοιες συσκευές πριν από τον ύπνο».

Από την άλλη μεριά κάποιοι άσχετοι «ειδικοί» τολμούν να «επισημαίνουν πως δεν έχει τόσο σημασία ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συσκευές, αλλά το γεγονός ότι τα χρησιμοποιούν χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους», καθαγιάζοντας έτσι τη χρήση αυτών των συσκευών, ειδικά κατά τη νύχτα, όταν η καταστροφή που προκαλούν στην υγεία των παιδιών πολλαπλασιάζεται.

Ευτυχώς εμφανίζεται ένας Έλληνας επιστήμονας με ανοιχτό μυαλό, ο καθηγητής παιδιατρικής Δημήτρης Χρηστάκης, ο οποίος δηλώνει στους «Νιου Γιορκ Τάιμς» ότι «…Τα παιδιά χρειάζονται αγκαλιές, όχι εφαρμογές»…

Το αποκορύφωμα τής άγνοιας το βλέπουμε δυστυχώς στην Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής η οποία συμβουλεύει τους γονείς «…να αφιερώνουν χρόνο με τα παιδιά τους χωρίς απαραίτητα τις ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και όταν τις χρησιμοποιούν μαζί μπορεί να ισχύσει ο κανόνας «παίζουμε μαζί – μαθαίνουμε μαζί».

Να θυμίσω στους επιστήμονες αυτούς οι οποίοι δείχνουν να μην γνωρίζει η αριστερά τους τι ποιεί η δεξιά τους ότι η επίσημη τοποθέτηση τής Αμερικανικής Εταιρείας Ιατρικής στην οποία ανήκουν διατηρεί για το φως και τις φωτεινές πηγές κατά τη νύχτα μια τοποθέτηση η οποία τονίζει πως θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά ως εφαρμοστέα πολιτική και είναι η εξής:

«Η χρήση ηλεκτρικού φωτισμού διαταράσσει τους κιρκάδιους ρυθμούς και αυτή η διαταραχή επιδρά άμεσα στην ανθρώπινη υγεία, σε τομείς όπως ο κύκλος ζωής και ρύθμισης των κυττάρων, οι βλάβες στο DNA και στο μεταβολισμό. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και τα οποία έχουν πλέον ισχυρή επιδημιολογική στήριξη υποστηρίζουν τη συσχέτιση τής διαταραχής των κιρκάδιων ρυθμών από το νυχτερινό ηλεκτρικό φως με τον καρκίνο τού στήθους. Θα πρέπει να υπάρξει βελτιωμένο είδος φωτισμού το οποίο να μην διαταράσσει τους κιρκάδιους ρυθμούς».3

Το σημαντικό γεγονός που δείχνουν να ξεχνούν αυτοί οι ίδιοι επιστήμονες είναι μια ευρεία έρευνα σε πάνω από 1.300 παιδιά με την οποία παρατηρήθηκε ότι προκαλούνται βλάβες στη φυσιολογία αλλά και στην αντιληπτική ικανότητα των παιδιών κάτω των τριών όταν παρακολουθούν τηλεόραση.4

Αδαείς γονείς είπαμε; Προσθέστε και αδαείς επιστήμονες…

Α, ναι. Να συμπληρώσω κάτι που παραλίγο να ξεχάσω. Το ίδιο αυτό επιστημονικό σώμα που δείχνει να αγνοεί ή να μην λαμβάνει υπόψη του τα ακλόνητα επιστημονικά ευρήματα εκατοντάδων, ίσως χιλιάδων εργασιών, τα οποία επιβεβαιώνουν την καταστροφική επίδραση στην υγεία και στα μάτια5 (κυρίως των παιδιών) από σχεδόν κάθε τεχνητή πηγή φωτισμού ιδίως κατά τη νύχτα, διακηρύσσει ότι είναι θετική η επίδραση τής περιτομής!6

Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με ξερόλες επιστήμονες. Επειδή είναι παιδίατροι νομίζουν ότι μπορούν να δίνουν συμβουλές επί παντός επιστητού όταν η ερώτηση αφορά παιδιά. Ωστόσο, η περιτομή αφορά, εκτός των παραγόντων υγείας, την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Όπως και η κλειτοριδεκτομή. Είναι άραγε τυχαίο ότι στους μουσουλμανικούς λαούς συναντάμε ακραία θρησκευτική βία και ταυτόχρονα τεράστια ποσοστά κλειτοριδεκτομών και περιτομών;

Ο Βίλχελμ Ράιχ, (ο πλέον συκοφαντημένος στην παγκόσμια ιστορία και ιδιοφυής επιστήμονας) βρήκε με πειράματα ηλεκτροφυσιολογίας στη πανεπιστήμιο τού Όσλο τη δεκαετία τού 1930, ότι το πέος μπορεί να εμφανίσει ψυχρή στύση. Αυτό σημαίνει μηχανική διόγκωση με ελάχιστη ή καθόλου ηδονική αίσθηση, δηλαδή στην ουσία εδώ υπάρχει μια αόρατη σεξουαλική αναπηρία.7

Είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτοί οι επιστήμονες, χωρίς να διαθέτουν κανένα δεδομένο, ότι μια τέτοια βία στην κύρια ερωτόγονο ζώνη δεν επιδρά καθόλου στην ενήλικη προσωπικότητα και την αρχική διαμόρφωση τού χαρακτήρα; Μάλλον αυτό πιστεύουν. Ότι η περιτομή δεν επιδρά με κανένα τρόπο στον χαρακτήρα. Δεν τολμώ να σκεφτώ ότι σε προέκταση το ίδιο πιστεύουν και για την κλειτοριδεκτομή. Επειδή σίγουρα έχουν διαβάσει αφηγήσεις γυναικών για αυτά που έχουν υποστεί;8910 678 αλλά και το πώς μεταδίδεται αυτή η κατάρα τού σεξουαλικού ακρωτηριασμού από γενιά σε γενιά μέσω τής εγκαθίδρυσης τής ερήμου στην ψυχή;11

Η Νιγηριανή δημοσιογράφος Τσίκα Ουαντέχ συνεργάτρια τού BBC και τού Al Jazeera, έμεινε κατάπληκτη όταν διαπίστωσε ότι τα θύματα αυτών των πρακτικών, οι γυναίκες, είναι εκείνες που υποστηρίζουν φανατικά κάθε αποτρόπαιο έθιμο που ευνουχίζει και καταπιέζει το φύλο τους.12

Ένα άλλο απίστευτο γεγονός το οποίο απεικονίζει με φρικαλέο τρόπο την κρυφή παθητικότητα και παραφροσύνη των μαζών είναι ότι κατά τη διάρκεια τής αραβικής άνοιξης στην Αίγυπτο το ποσοστό των κλειτοριδεκτομών ανέβηκε στο ασύλληπτο νούμερο τού 91%.1314

Ο Ράιχ τοποθετώντας ηλεκτρόδια πάνω στην επιφάνεια τού δέρματος βρήκε (πριν από κάθε άλλο επιστήμονα) ότι διαθέτει ένα είδος ηλεκτρικού πεδίου. Οι ερωτογόνες ζώνες διαθέτουν και αυτές «ηλεκτρικό» πεδίο αλλά είτε είναι σημαντικά μικρότερο ή σημαντικά μεγαλύτερο συγκριτικά με την υπόλοιπη επιφάνεια τού δέρματος.

Βρήκε επίσης ότι ένα ελαφρώς δυσάρεστο ερέθισμα μπορεί να εξαφανίσει αυτό το πεδίο και στην πορεία ανακάλυψε ότι η απουσία του στην επιφάνεια τού πέους συμβάδιζε με απουσία ηδονικών αισθήσεων!15

Εδώ έχουμε μια σαφή ένδειξη ότι ένα δυσμενές ερέθισμα εξαφανίζει το φορτίο στην επιφάνεια τού πέους (δηλαδή την ηδονική αίσθηση) και έτσι τίθεται το ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει με τη μόνιμη αφαίρεση δέρματος μέσω τής περιτομής;

Είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν έχουν υπάρξει μετρήσεις φορτίων με παλμογράφο, ας πούμε σε 300 περιτομημένους άνδρες και σε άλλους 300 που δεν έχουν υποστεί περιτομή. Η σύγκριση των δυναμικών φορτίων που εμφανίζουν στην επιφάνεια τού πέους τους θα είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική και πειστική. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, τότε και μόνο τότε θα είχαμε σχεδόν όλα τα δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να συνηγορήσουν ή να απορρίψουν αυτή την απαράδεκτη τακτική τού σεξουαλικού ακρωτηριασμού σεξουαλικών οργάνων.

Θα συνιστούσα σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα να προσπαθήσει να μάθει ποια είναι η πηγή τής άρνησης προς τη ζωή. Το πώς δημιουργείται το Μεγάλο ΟΧΙ16 των παιδιών, ένα όχι το οποίο μεταλλάσσεται σε υπόστρωμα και στήριξη για κάθε διαταραγμένη ή εξτρεμιστική συμπεριφορά με κάθε είδους ISIS να περιμένει στη γωνιά…

Αλλά νομίζω ότι πιστεύουν πως το ζήτημα δεν τους αφορά. Ότι είναι περιττός κόπος, επειδή ίσως θεωρούν ότι μπορούν να έχουν άποψη για θέματα τής ψυχής, τού χαρακτήρα και τής σεξουαλικότητας των παιδιών χωρίς να είναι ψυχολόγοι, ψυχοβιολόγοι, ψυχαναλυτές, ψυχίατροι ή σεξολόγοι.

Μήπως, λέω μήπως, όταν παιδίατροι ασχολούνται με θέματα για τα οποία διατηρούν μόνο μια γενική άποψη ή δεν γνωρίζουν καθόλου και συμβουλεύουν γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά χωρίς και αυτοί να γνωρίζουν τον τρόπο, τότε έχουμε μια ολισθηρή εξέλιξη;

2 “Νήπια με κινητό και ταμπλέτες πριν ακόμη μάθουν να μιλούν” – http://www.huffingtonpost.gr/2015/11/03/diethnes-paidia-kinita_n_8462914.html

3 Adverse health effects of nighttime lighting: comments on American Medical Association policy statement – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23953362

4 “Prospective Associations Between Early Childhood Television Exposure and Academic, Psychosocial, and Physical Well-being by Middle Childhood”, by Linda S. Pagani, PhD., Caroline Fitzpatrick, MA, Tracie A. Barnett, PhD, Eric Dubow, PhD. – http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=383160

7 “Η βιοηλεκτρική θεωρία τής σεξουαλικότητας και τού άγχους”, Βίλχελμ Ράιχ. Eκδόσεις Αποσπερίτης, 1986, (on pages 109, 110).

12 «Η εφημερίδα των συντακτών» 24/11/2014, (on page 20) – http://www.efsyn.gr/arthro/vraveiodimosiografias-gia-tis-istories-ton-thymaton-tis-mpoko-haram

14 Αίγυπτος: Η χειρότερη χώρα του αραβικού κόσμου για τις γυναίκες – http://www.tovima.gr/world/article/?aid=539063

15 “Η βιοηλεκτρική θεωρία τής σεξουαλικότητας και τού άγχους”, Βίλχελμ Ράιχ. Eκδόσεις Αποσπερίτης, 1986, (on pages 109, 110).

Ένας ακόμα εφιάλτης: οι «έξυπνοι» μετρητές ρεύματος τής ΔΕΗ

Γράφει:

ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Μια ακόμα ασύρματη και άκρως επικίνδυνη ανοησία μπαίνει στη ζωή μας στο όνομα τής καλύτερης εξυπηρέτησής μας, όπως το Wi-Fi σε όλη την Ελλάδα και οι «πράσινες» τοξικές λάμπες «οικονομίας».

Ονομάζονται έξυπνοι μετρητές ρεύματος (ή ψηφιακοί) και θα τους έχουμε στα σπίτια μας να μας ακτινοβολούν με επικίνδυνα ραδιοκύματα 24 ώρες το 24ωρο, μετατρέποντάς μας σε πειραματόζωα, επειδή δεν έχει υπάρξει κανένας έλεγχος τής επικινδυνότητας τους, όταν στο εξωτερικό έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον τους.(1)(2)(3)(4)(5)
Η διαφοροποιήση προς το χειρότερο όπως συμβαίνει σε ερυθρά αιμοσφαίρια μετά την επίθεση ασύρματης ακτινοβολίας από "έξυπνο" μετρητή. https://www.youtube.com/watch?v=y4JDEspdx58&feature=player_embedded

Η διαφοροποιήση προς το χειρότερο όπως συμβαίνει σε ερυθρά αιμοσφαίρια μετά την επίθεση ασύρματης ακτινοβολίας από «έξυπνο» μετρητή.
https://www.youtube.com/watch?v=y4JDEspdx58&feature=player_embedded

 

Στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν «πιλοτικά» 160.000 από αυτούς (από ένα σύνολο 5,6 εκατομμυρίων) σε περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και  στην Ξάνθη, Λήμνο, Λέσβο, Άγιο Ευστράτιο και Λευκάδα.

Η έξυπνη τακτική των λόμπι υποστήριξης τής «αβλαβούς» ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πίσω από το οποίο βρίσκονται θηριώδη κερδοσκοπικά συμφέροντα έχει επιφέρει αυτά και παρόμοια αποτελέσματα.

Η δουλειά που έχει γίνει από αυτό το λόμπι τον τελευταίο μισό αιώνα (λέγε με στρατιωτικό – βιομηχανικό σύμπλεγμα), έχει κάνει το θαύμα του. Για παράδειγμα δείτε το σχετικό κείμενο άγνοιας τής Huffington Post(6) αλλά και το αντίθετό  του, που επιβεβαιώνει την επικρατούσα σύγχυση για το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό το ζήτημα.(7)

Το λόμπι αυτό, μεταξύ άλλων, έπεισε άσχετους, ή ανοήτους που βρίσκονται στην Κομισιόν να θέσουν σε ισχύ την οδηγία 72/2009 η οποία προβλέπει την αντικατάσταση μέχρι το 2020 τού 80% των μετρητών ρεύματος, με συσκευές που θα στέλνουν τις μετρήσεις τής κατανάλωσης ηλεκτρισμού, από εμάς, με ασύρματο τρόπο, (μέσω μικροκυμάτων) σε εκείνους που θα τις καταχωρούν στους λογαριασμούς μας.

Αριστερά ένα υγιές κύτταρο. Στο κέντρο ένα κύτταρο που έχει δεχθεί ακτινοβολία Γάμμα και δεξιά ένα κύτταρο που έχει δεχθεί για 24 ώρες ακτινοβολία μικροκυμάτων, όπως αυτή που εκπέμπουν οι "έξυπνοι" μετρητές.

Αριστερά ένα υγιές κύτταρο. Στο κέντρο ένα κύτταρο που έχει δεχθεί ακτινοβολία Γάμμα και δεξιά ένα διαλυμένο κύτταρο που έχει δεχθεί για 24 ώρες ακτινοβολία μικροκυμάτων, όπως αυτή που εκπέμπουν οι «έξυπνοι» μετρητές.

Αυτοί οι μετρητές λέγονται «έξυπνοι», με τον ίδια λογική που το ξύδι λέγεται γλυκάδι και οι υπερτοξικές λάμπες «οικονομίας» λέγονται «πράσινες», και πέρασαν στη ζωή μας εξαιτίας τού επιτυχημένου λόμπι των πολυεθνικών φωτισμού, τής ασχετοσύνης των ευρωβουλευτών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, τής αφέλειας των περιβαλλοντικών οργανώσεων και τής αδιαφορίας ή παθητικότητας των αρμόδιων υπουργών των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται ασύστολα το περιβάλλον και οι καταναλωτές να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους κάθε φορά που τις ανάβουν.

Απεικόνιση από το παγκόσμιο δίκτυο "έξυπνων" μετρητών.

Απεικόνιση από το παγκόσμιο δίκτυο «έξυπνων» μετρητών.

Τα ίδια περίπου πρόκειται να συμβούν με τους «έξυπνους» μετρητές. Το λόμπι υποστήριξής τους αναφέρει ότι θα μας κάνουν καλύτερη τη ζωή. Ιδού γιατί:

Θα δίνουν τη δυνατότητα στο διαχειριστή τού συστήματος να έχει πληροφορίες για προβλήματα ή βλάβες. Υποτίθεται ότι μόλις διαπιστώνεται ένα πρόβλημα θα στέλνουν αμέσως ένα συνεργείο για επισκευή κι εμείς θα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι…

Αυτό που κυρίως θα συμβαίνει είναι ότι οι «έξυπνοι» μετρητές θα μπορούν να διακόπτουν την παροχή ρεύματος σε όσους δεν πληρώνουν… εξ αποστάσεως και εξ αποστάσεως να το επανασυνδέουν όταν πληρωθεί…

Ως κύριο πλεονέκτημά τους προβάλλεται επίσης η δυνατότητα που δίνουν στη ΔΕΗ να διαχειρίζεται τη ζήτηση μέσω τής εφαρμογής των πολυζωνικών τιμολογίων σε διαφορετικές ώρες τής ημέρας και νύχτας (από δύο τιμολόγια που έχουμε σήμερα ίσως να τα κάνουν 22…) και το γεγονός ότι οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες παροχής ρεύματος θα μπορούν να μας δίνουν διαφορετικές τιμές (αυτό ακούγεται καλό, εκτός κι αν οργανώσουν ένα κρυφό καρτέλ για να είναι και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα σωστή κι εμείς να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ζούμε σε ελεύθερη αγορά)…

Και για να προστατευθούν καλύτερα τα συμφέροντα των μελλοντικών αγοραστών τής ΔΕΗ θα σταματήσουν οι κλοπές ρεύματος που γίνονται από τις γνωστές ομάδες περιθωριακών πολιτών.

Επίσης, θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση κάθε στιγμή στην κατανάλωσή μας, ακόμα και εξ αποστάσεως! Καταπληκτικό! Άρχισε να χορεύεις από τη χαρά σου ταλαίπωρε καταναλωτή ασχέτως ότι θα πληρώνεις περισσότερα με το νέο σύστημα, όπως δείχνει το κατωτέρω διάγραμμα από την εφαρμογή παρόμοιων μετρητών στη Βρετανία.

Σχεδόν διπλάσιο έγινε το κόστος τού ηλεκτρικού ρεύματος μετά τη χρήση "έξυπνων" μετρητών στη Βρετανία.

Περισότερο από διπλάσιο έγινε το κόστος τού ηλεκτρικού ρεύματος μετά τη χρήση «έξυπνων» μετρητών στη Βρετανία.

Ερώτηση: Πόσοι «έξυπνοι» (ανόητοι) μετρητές ρεύματος θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα;

Απάντηση: Πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες.

Κρίσιμη ερώτηση: Πόσο θα κοστίσουν;

Απάντηση: Άγνωστο. Η πρώτη εκτίμηση, (πριν γίνει η δεύτερη εγκυρότερη που θα ανεβάσει το κόστος), υπολογίζεται ότι θα βρίσκεται κοντά στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ!

Η δεύτερη απάντηση αφορά μια άγνωστη συνιστώσα. Την υγεία μας. Παραμένει να διαπιστωθεί (εάν γίνει ποτέ αυτό) το αστρονομικό ποσό που θα κοστίσουν σε νοσήλια και ασθένειες(8) στις οποίες θα συνεισφέρει η χρήση ανόητων μετρητών τής ΔΕΗ.

Επιπλέον, αυτών έχουμε και κάτι ακόμα που δεν αναφέρεται. Το κόστος τής επικίνδυνης ασύρματης ανοησίας θα μετακυληθεί στους καταναλωτές με την ενσωμάτωση ενός ειδικού χαρατσιού στους λογαριασμούς ρεύματος…

Ένα άλλο γεγονός που δεν αναφέρεται είναι το γεγονός ότι ο κάθε χάκερ μπορεί να επεμβαίνει και να δημιουργεί προβλήματα ή να υποκλέπτει στοιχεία και επιπλέον ότι είναι δυνατό να προκαλέσουν πυρκαγιά όπως δείχνει και η κατωτέρω φωτογραφία.

Πράγματι, πολλοί «έξυπνοι» αυτοί οι μετρητές…

Screen Shot 2014-02-10 at 12.54.46

—————————

(1) Η κατωτέρω ιστοσελίδα παρουσιάζει πολλές χιλιάδες εργασίες που επιβεβαιώνουν την επικινδυνότητα τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, χωρίς η λίστα να είναι πλήρης:

http://stopsmartmeters.org.uk/resources/resources-scientific-studies-into-the-health-effects-of-emr/

(2) http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-meter-health-complaints/

(3) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bmrG6aoe0uE

(4) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c3XS8fwnliQ

(5) http://smartmeterdangers.org

(6) Smart Meters, Dumb Science – http://www.huffingtonpost.com/david-h-bailey/smart-meters-dumb-science_b_2768405.html

(7) Health Impacts of RF Radiation: Media Blackout on Smart Meter Dangers – http://www.globalresearch.ca/health-impacts-of-rf-radiation-us-media-blackout-on-smart-meter-dangers/5365598

(8) British families at risk from smart meters, campaigners tell MPs – http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/10015679/British-families-at-risk-from-smart-meters-campaigners-tell-MPs.html

14 νεκροί απο καρκίνο και 20 με όγκο δίπλα σε κεραία κινητής τηλεφωνίας!

Γράφει:

ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Παραθέτω αυτούσιο ένα ρεπορτάζ  βρετανικής εφημερίδας (αν και είναι τού 2008), για να φανεί ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει «κανένας» κίνδυνος (λέμε τώρα) από την ασύρματη ακτινοβολία.

Μετά την εγκατάσταση  Wi-Fi κεραιών που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ύστερα από την υιοθέτηση τής «φαεινής» ιδέας κάποιων συμβούλων άσχετων με το θέμα, κάθε ράχη και ραχούλα θα γίνει τόπος όπου θα εκπέμπονται κάθε στιγμή «τόνοι» ακτινοβολίας στο περιβάλλον.

Καημένες μελισσούλες και κάθε είδος άγριας ζωής…

Σε λίγες ημέρες ακολουθεί αναλυτική έρευνά μου για τις βλάβες στην υγεία και την κατάρρευση μελισσοσμηνών από την ασύρματη ακτινοβολία. Θα το στείλω δώρο στην Greenpeace, WWF και Οικολόγους Πράσινους, που όπως φαίνεται ενδιαφέρονται εξαιρετικά για τις μέλισσες αλλά είναι παντελώς ανίκανοι, να δουν ως αιτία των προβλημάτων των μελισσών τίποτε άλλο εκτός από τις μεταλλαγμένες καλλιέργειες και τα φυτοφάρμακα. (http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118517/118571/)

14 die of cancer in seven years living next to phone mast with highest radiation levels in UK

By REBECCA CAMBER
23 June 2008

Fourteen people living within a mile of a mobile phone mast that emits one of the highest levels of radiation in the country have died of cancer.

Four of the deaths have been in a cul-de-sac yards from the site.

A further 20 residents have developed tumours in the last seven years, although they have survived.

Enlarge Wendy Baggott

Campaigner Wendy Baggott, pictured with campaigners at the tower, says ‘it’s a threatening presence’

Those living in the shadow of the mast have begun a campaign for its removal, claiming that it has caused a cancer hotspot. The Health Protection Agency is investigating.

Worried parents are refusing to take their children to the playing fields where the mast is sited for fear of damaging their health.

The mast was erected in 1995 on a disused water tower on the High Acres estate in Kingswinford, near Dudley, West Midlands.

Bartic Avenue phone mast

Threat: The mast, attached to a water tower, casts a shadow over Bartic Avenue in Kingswinford, West Midlands

But campaigners claim health problems started among the 700 residents of the estate when more antennae and dishes were added in 2001.

It serves four mobile phone operators.

Experts from the communications watchdog Ofcom, who carried out tests on the mast, say it has the highest radiation level of any phone mast site surveyed in England this year.

Betty Genner and husband John

Victim? Betty Genner, who died of ovarian cancer in January 2003, with her husband John

However, the radiation was still within UK safety guidelines.

Wendy Baggott, 52, who leads a protest group against the mast, which is only 200 yards from her home, said: ‘It feels like a threatening presence looming all over the neighbourhood.

‘Over the last seven years there have been 14 cancer deaths in the area. Four of those happened in this road. The wellbeing of the whole community is being affected.’

The retired NHS clinical auditor, whose husband Clive has twice contracted skin cancer, said: ‘It is a massive concern to us that there is a children’s play area so near to it.

‘Parents and grandparents around here won’t let their children go there because they are terrified they could get cancer.’

Dorothy Day and husband Leonard

Happier times: Dorothy Day, who died from Eaton Lambert syndrome in 2005, with husband Leonard

One resident, Michael Morris, died from a brain tumour in 2003 aged 57.

His widow Pamela, 61, said: ‘There have been so many people in the neighbourhood who have died of these cancers.

‘Michael used to take the dogs for walks up there by the tower and I wonder if it might have been that.

When these masts came I think it was when he started to go downhill.’

The 14 deaths have included Betty Genner, who was killed by ovarian cancer in 2003 aged 68, and Dorothy Day, 69, who died two years later from cancer.

Six months ago another woman succumbed to a brain tumour. All of them lived within a mile of the mast.

Michael Morris and wife Pamela

Sufered: Michael Morris, who died of a brain tumour in 2003, with wife Pamela

The Government insists mobile phone masts pose no threat to the public.

But some campaigners believe the radiation from masts could be powerful enough to change the composition of body cells, making them more susceptible to cancer.

An Ofcom spokesman said: ‘This is the highest level of exposure that we have recorded in England this year.

‘The tower recorded levels 5,000 times below the safe exposure limit. It was not an excessive level of radiation.

‘Other results around the country have been found to be around similar levels and this is well within the safety limit.’

A spokesman for the Health Protection Agency said: ‘No concerns have been raised by general practitioners or other local health services in the area about any greater than expected numbers or unusual cases of any serious illnesses.

‘Further contact is being made with local general practices to confirm that they do not have any specific concerns.’

But Yasmin Skelt, from pressure group Mast Sanity, which campaigns against the spread of mobile phone masts, said: «The Government keeps refusing to believe there is a problem. China and Russia realise this and keep their limits at a sixtieth of what we have got.

«We are being told nothing about the health effects, agencies that should be helping the British public are not helping. Why are we putting up with it?».

Πηγή: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1027699/14-die-cancer-seven-years-living-phone-mast-highest-radiation-levels-UK.html

Τι σημαίνει το Wi-Fi που έταξε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς;

Γράφει:

ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Συμφωνώντας με το κατωτέρω άρθρο το παραθέτω αυτούσιο, αν και θεωρώ ότι έχουν μειωθεί σημαντικά από τον συγγραφέα οι πιθανοί κίνδυνοι στην υγεία των ανθρώπων από αυτή την ασύρματη μορφή επικοινωνίας, που μετατρέπεται σταδιακά σε μια ακόμα αόρατη περιβαλλοντική ρύπανση και μάστιγα.

Ωστόσο η HOME-BIOLOGY είναι μια από τις λίγες και καλές πηγές πληροφόρησης γι΄αυτά τα θέματα. Η αρθρογραφία της όπως έχω διαπιστώσει προσωπικά, δεν σχετίζεται μόνο με επαγγελματικά κίνητρα.

Η κατωτέρω φωτογραφία είναι μια από τις πολλές που δείχνουν ένα από τα θύματα τής επικίνδυνης ακτινοβολίας τού  Wi-Fi.

Image

Τι σημαίνει το «δωρεάν ασύρματο ίντερνετ» που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός

Η υπόσχεση για δωρεάν ασύρματο ίντερνετ από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είχε θετική ανταπόκριση από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
Τι συνεπάγεται όμως η υπόσχεση για δωρεάν ασύρματο ίντερνετ;
Χιλιάδες νέες κεραίες εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών υψηλών συχνοτήτων Wi-Max (= Wi-Fi μεγαλύτερης ισχύος και εμβέλειας) θα εγκατασταθούν σε όλη τη χώρα αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα ακτινοβολίας, ιδιαίτερα στις κατοικίες γύρω από τα σημεία εγκατάστασης.
Ήδη κεραίες Wi-Μax έχουν εγκατασταθεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη για να καλύψουν περιοχές όπου οι εταιρείες έχουν ελλιπή ενσύρματα δίκτυα χαλκού ή οπτικών ινών, καθώς το κόστος εγκατάστασης Wi-Max είναι πολύ πιο οικονομικό για τις εταιρείες.
Αναρωτιόμαστε πως θα χρηματοδοτηθούν οι νέες απαραίτητες υποδομές για το δωρεάν ίντερνετ στην Ελλάδα της κρίσης..
Οι επιπτώσεις στην υγεία
Οι ασύρματες ακτινοβολίες έχουν πλέον ενταχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στα «πιθανά καρκινογόνα» και έχουν συνδεθεί με την αϋπνία, την κατάθλιψη, τον καρκίνο του εγκεφάλου, των όρχεων, του δέρματος, του σιελογόνου αδένα, την ανδρική στειρότητα, τις αποβολές εγκυμοσύνης, την λευχαιμία, κ.α.
Καθώς οι εκπομπές των κεραιών Wi-Max είναι παρόμοιες με αυτές από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον 5 επιδημιολογικές έρευνες έχουν συνδέσει την παρουσία κεραιών κινητής τηλεφωνίας με την σημαντική επιδείνωση της υγείας του γειτονικού πληθυσμού (αύξηση των καρκίνων, αϋπνίας, πονοκεφάλων, αδυναμίας συγκέντρωσης, απώλειας μνήμης, διαταραχών όρασης και ακοής, ναυτίας, ευερεθιστότητας, δερματικών, καρδιοαγγειακών και κινητικών προβλημάτων).
Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για παιδιά και εγκύους
Οι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί είναι πιο ευάλωτοι στις ακτινοβολίες αφού το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, τα νεανικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται ταχύτερα με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο ευάλωτα στις γενετικές βλάβες ενώ η διείσδυση των ακτινοβολιών γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος.
Μερίδα επιστημόνων υποστηρίζει ότι οι νέες παλμικές ασύρματες ακτινοβολίες που εκπέμπονται από τα δίκτυα ασύρματου ίντερνετ (Wi-Fi / Wi-Max) παρεμποδίζουν την διαμόρφωση της φυσιολογικής ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας του εγκεφάλου και σχετίζονται με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού , συνδρόμου έλλειψης προσοχής κ.α.
Η Ρωσική Επιτροπή για την Προστασία από την Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία προειδοποιεί:

“Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από το Wi-Fi δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον εγκέφαλο των παιδιών, των οποίων το σώμα είναι σε μια κατάσταση ανάπτυξης και δημιουργίας νοητικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ​​τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα σε δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες.”
Πως θα διαπιστώσετε πόση ακτινοβολία δέχεστε από κεραίες Wi-Max, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα τηλέφωνα και μόντεμ κ.α. Ποιες είναι οι ασφαλείς τιμές έκθεσης;
Μπορείτε να διαπιστώσετε πόσο επιβαρύνεστε ενοικιάζοντας τον μετρητή ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων HF38B ή ζητώντας τον Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
Τα όρια ασφαλούς μακροχρόνιας έκθεσης που προτείνουν διάφοροι επιστημονικοί φορείς τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι έκθεσης του πληθυσμού (European Health Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields Exposure, Report on the level of exposure in the European Union) κυμαίνονται σε τιμές <100 μW/m2.
Μια ρεαλιστική προσέγγιση για όσους θέλουν να περιορίσουν την έκθεση σε ανεβασμένες (σύμφωνα με τα προτεινόμενα όρια) τιμές ασύρματης ακτινοβολίας, είναι να αποφύγουν χώρους με τιμές >100 μW/m2 κατά τη διάρκεια της ημέρας και χώρους με τιμές >10 μW/m2 κατά τις νυχτερινές ώρες ύπνου.
Άλλα ενδιαφέροντα link και ειδήσεις σχετικές με τα δίκτυα ασύρματου ίντερνετ Wi-Fi/Wi-Max και τις επιπτώσεις τους:
 1. Το wifi του Σαμαρά θα φάει τους Έλληνες – «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»
 2. Tι είπε ο Σαμαράς για το δωρεάν Wi-Fi και προκάλεσε αίσθηση -Αχ, Πρόεδρε άσε το Wi-Fi και δώσε στο λαό να φάει…
 3. Η ταμπέλα σε καφετέρια που θα θέλαμε να βλέπαμε πιο συχνά
 4. Τι έγινε όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτες κεραίες Wi-Max στη Σουηδία..
 5. Ντοκιμαντέρ BBC για τις επιπτώσεις από Wi-Fi και Wi-Max. Δείτε στο ρεπορτάζ “BBC Panorama – Wi-Fi – A Warning Signal” τις νέες κεραίες Wi-Max, τις πιθανές επιπτώσεις υγείας, τα λανθασμένα όρια ασφαλείας, την αλλεργική αντίδραση μερίδας πληθυσμού στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, τι προτείνουν κορυφαίοι επιστήμονες στους γονείς κ.α.
 6. Η γερμανική κυβέρνηση συμβουλεύει την αποφυγή της χρήσης wi-fi,http://www.independent.co.uk/environment/green-living/germany-warns-citizens-to-avoid-using-wifi-401845.html
 7. Η αμερικάνική Ακαδημία Περιβαλλοντικής Ιατρικής προειδοποιεί για του κινδύνους του ασύρματου ίντερνετ στα σχολεία The American Academy of Environmental Medicine Statement on WiFi in Schools
 8. Το κόμμα των Πράσινων στη Γαλλία προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από τα σήματα  Wi-Fi στους σταθμούς του μετρό στο Παρίσι: Greens warn of health risks from Wi-Fi/ 3G in Paris metro
 9. Η βρετανική Ένωση Καθηγητών ζητά την απαγόρευση του Wi-Fi στα σχολεία, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1039235/Suspend-wi-fi-schools-says-union-chief-following-reports-causes-ill-health.html
 10. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες στο Παρίσι απαγορεύουν το WiFi,http://lavieverte.wordpress.com/2008/05/23/public-libraries-in-paris-shut-down-wifi-in-response-to-health-worries/
 11. Ενημερωτική μπροσούρα για τους κινδύνους του Wi-Fi:http://www.emfacts.com/wifi/
 12. Η ερευνήτρια Δρ. Magda Havas εξηγεί τους λόγους που πρέπει να αποσυρθούν τα ασύρματα δίκτυα ίντερνετ από τα σχολεία
 13. Is Wi-Fi frying our brains? Fears that cloud of ‘electrosmog’ could be harming humans
 14. Wi Fi Technology Explained in a Simple Manner
 15. Ban mobile phones and wireless networks in schools, say European leaders
 16. Growing Concern of the WiFi Radiation Impact on Children
 17. Experts warn schools over potentially hazardous Wi-Fi microwaves
 18. Dr Andrew Goldsworthy on WI-FI in Schools

http://www.home-biology.gr

Aside

Το ανώτατο Δικαστήριο τού Ισραήλ διέταξε την κυβέρνηση να ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τι συμβαίνει με τα παιδιά που πάσχουν από τις ακτινοβολίες των Wi-Fi. To απίστευτο γεγονός στην ιστορία είναι ότι επιτάσσει αυτά που θα καταθέσει η κυβέρνηση … Συνέχεια

Τέσλα: Το πρώτο θύμα τού ηλεκτρομαγνητικού νέφους

Γράφει:

ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Ο Τέσλα ήταν ένας άνθρωπος που γεννιέται κάθε 2.000 χρόνια. Η ανθρωπότητα πιθανώς δεν θα γνωρίσει άλλον επιστήμονα τόσο ιδιοφυή όσο αυτός, με απίστευτα χαρίσματα, απίθανες εκκεντρικότητες και «αλλόκοτες» αλλεργίες.

Ο εγκέφαλος τού Τέσλα ήταν τέλειος. Είχε τη δυνατότητα να οραματίζεται, να  σχεδιάζει  και να ελέγχει με εικονικές προβολές, κάθε είδους συσκευή που γεννούσε η δημιουργική ενόρασή του.

tesla.niagara

Το σώμα του βάδιζε παράλληλα με την αξεπέραστη διάνοιά του. Διέθετε πέρα από τα ανθρώπινα όρια αντιληπτικότητα τού περιβάλλοντος καθώς ήταν υπερβολικά ευαίσθητος σε κάθε είδους ερεθίσματα. Μπορούσε να βλέπει τον αιθέρα, που όπως ήταν φυσικό πίστευε φανατικά πως υπάρχει, γι’ αυτό και θεωρούσε ανόητους τους ισχυρισμούς τού Αϊνστάιν περί κενού διαστήματος. Έβλεπε τη φωταύγεια τού αιθέρα συνεχώς, ενώ είχε άμεση τηλεπαθητική (αιθερική  ή ενεργειακή) επαφή με όσους  συνδεόταν συγκινησιακά.

Με το θάνατο τής μητέρας του μαζί με τα αιθερικά φαινόμενα,  όπως λέει ο ίδιος, είδε αγγέλους και άκουγε υπέροχη μουσική. Το περίεργο ήταν ότι ο ίδιος ήταν άθεος, αλλά όχι φανατικά άθεος. Θεωρούσε τις θρησκείες αναγκαία και χρήσιμα δημιουργήματα τού ανθρώπου, ενώ ερμήνευε όσα του συνέβαιναν ως φαινόμενα τής αυξημένης του ευαισθησίας.

Ο Τέσλα υπήρξε ένας επιστήμονας που μιλούσε τέλεια 6 γλώσσες. Ήταν αυτός που αρνήθηκε το βραβείο Νόμπελ, παρά τα φοβερά οικονομικά του προβλήματα, επειδή προσφέρθηκε και στον εφευρέτη τής λυχνίας πυράκτωσης Έντισον, θεωρώντας ότι η Σουηδική Ακαδημία τον εξίσωνε με έναν νάνο.

Οι εκκεντρικότητές του ήταν πολλές και ποικίλες. Χρειαζόταν… μαντίλια για να σκουπίζει επιμελώς τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα που ήδη άστραφταν από καθαριότητα, όταν πήγαινε να γευματίσει σε εστιατόρια, επειδή έπασχε από μικροβιοφοβία, ενώ πάθαινε αλλεργικό σοκ όταν ερχόταν σε επαφή με γυναικεία σκουλαρίκια….

Όσον αφορά τις εφευρέσεις του, μόνο η αναφορά τους κάνει κάποιον να μείνει άφωνος. Πέρα από την τιθάσευση των νερών τού Νιαγάρα και την παραγωγή ηλεκτρισμού από αυτά, την καθιέρωση τού εναλλασσόμενου ρεύματος και τόσες άλλες, υπάρχουν και εκείνες που εξάπτουν κάθε φαντασία, αλλά παραμένουν καλά κρυμμένες σε φακέλους μυστικών υπηρεσιών και πιθανώς αδύνατο να υλοποιηθούν στην εποχή μας

Οι πλέον εντυπωσιακές και γνωστές ανακαλύψεις του αφορούν τη δυνατότητα πρόκλησης σεισμών, όπως πράγματι είχε κάνει με μια μικρή συσκευή, που κατέστρεψε με τσεκούρι, καθώς έσπευδε η αστυνομία εκεί που έκανε τα πειράματά του, ύστερα από το τρέμουλο τού εδάφους που συνέβαινε γύρω από το εργαστήριό του.

Πραγματοποίησε την εκπομπή κυμάτων συντονισμού, που έκαναν κομμάτια χοντρού σίδερου να σπάνε σαν σπιρτόξυλα και ισχυριζόταν ότι θα μπορούσε να κόψει στα δύο τη Γη σαν μήλο, αλλά και ότι μπορούσε να μειώσει την ισχύ των σεισμών. Μιλούσε για έλεγχο τού καιρού, την επικοινωνία με το διάστημα, τη μεταφορά ηλεκτρισμού χωρίς καλώδια σε κάθε σημείο της Γης, τη ρομποτική, ενώ έκανε πραγματικότητα τη θεραπευτική χρήση τού ηλεκτρισμού (διαθερμία), τις λάμπες φθορισμού και πολλές άλλες.

Επειδή το παρόν σημείωμα δεν έχει σκοπό να αποτελέσει βιογραφία τού Τέσλα, αλλά μόνο μικρή αναφορά σε αυτή τη διάνοια, που η φύση ή ο θεός της χάρισε με υπερβολικά σπάταλο τρόπο απίστευτες δυνατότητες, είναι χρήσιμο να δούμε το φάσμα των ασθενειών που έπλητταν αυτόν τον Προμηθέα τού ηλεκτρισμού, που είχε ως πρότυπο τον Αρχιμήδη, αλλά διαπνεόταν από τις ρατσιστικές ιδέες τής ευγονικής και αρνήθηκε τις προτάσεις τού Λένιν να πάει στην ΕΣΣΔ για να συνεισφέρει στον εξηλεκτρισμό τού κομουνισμού.

Ο Τέσλα υπέφερε από συμπτώματα που συναντώνται σήμερα σε ανθρώπους που υποφέρουν από ηλεκτροευαισθησία. Δυστυχώς γι’ αυτόν εκείνη την εποχή, (και σήμερα) ή ιατρική ήταν αρκετά τυφλή και αδαής για να μπορεί να αντιληφθεί την πηγή των προβλημάτων του και συνακόλουθα δεν είχε τη δυνατότητα να του προσφέρει καμία βοήθεια.

Η πρώτη βιογραφία τού Τέσλα, που έχει γραφτεί από τον φίλο του John O’Neil,[1] περιγράφει τις ακραίες ευαισθησίες που είχε αναπτύξει ο Τέσλα και τον βασάνιζαν, αποτελώντας μυστήριο γι’ αυτόν και για τους διάσημους γιατρούς που προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν.

Οι αισθήσεις του είχαν τόσο μεγάλη ευαισθησία, που ο ήχος ενός ρολογιού, που βρισκόταν σε απόσταση τριών δωματίων, ακουγόταν σαν τις καμπάνες τής αποκάλυψης…

Ο Τέσλα γεννήθηκε το 1856. Μεγάλωσε στην εποχή που η βιομηχανική επανάσταση βρισκόταν στα σπάργανα. Η ρύπανση από το ηλεκτρομαγνητικό νέφος ανύπαρκτη, η ατμοσφαιρική ρύπανση ελάχιστη, ο υπερπληθυσμός άγνωστο θέμα, όπως και τα προβλήματα από την κυκλοφορία στους δρόμους.

Και όμως. Οι απλές δονήσεις εκείνης τής σχεδόν ανύπαρκτης κυκλοφορίας, έκαναν το σώμα του να τρέμει. Αναγκαζόταν να μονώνει τα πόδια του και το κρεβάτι του με καουτσούκ για να μην μεταβιβάζονται οι κραδασμοί στο σώμα του.

Η φυσιολογική ομιλία, ακουγόταν σαν  να ουρλιάζουν πολλοί άνθρωποι μαζί.  Εξαιρετικά ευαίσθητος ήταν και στις ηλιακές ακτίνες. Από τη στιγμή που βρισκόταν εκτεθειμένος στον Ήλιο, ένιωθε σαν να βομβαρδίζεται από αυτόν. Ήταν απολύτως φυσικό επειδή οι υπεριώδεις Α και Β που φθάνουν στη Γη, αρκούν για να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε κάθε φωτοευαίσθητο, όπως ακριβώς προκαλούν οι λάμπες «οικονομίας» οι οποίες εκτός από τις Α και Β υπεριώδεις εκπέμπουν και τις Γ. Οι ηλιακές ακτινοβολίες , οι οποίες μπλοκάρονται από τη στρατόσφαιρα.

Ο Τέσλα ήταν υπερευαίσθητος και στην αφή. Το απαλότερο άγγιγμα το βίωνε σαν σπρώξιμο ελέφαντα.

Είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ενός αντικειμένου στο απόλυτο σκοτάδι ακόμα κι αν βρισκόταν σε απόσταση πολλών μέτρων, με μια περίεργη αίσθηση που βίωνε πάνω στο μέτωπο. Παρά ταύτα δεν υπέφερε ποτέ από πονοκεφάλους!

Το σώμα του βρισκόταν συνεχώς σε «παράλογη» και «αφύσικη» κατάσταση. Ένιωθε σαν να βρισκόταν στο κρεβάτι τού Προκρούστη. Βίωνε  συσπάσεις στους μυώνες κι έτρεμε. Ο παλμός του ήταν διαταραγμένος. Από εξαιρετικά χαμηλός, έφτανε σε περισσότερους από 250 το λεπτό.

Όπως αναφέρει ο πρώτος βιογράφος του, αν και υπέφερε τόσο πολύ από αυτή τη μυστηριώδη ασθένεια, δεν είχε χάσει καθόλου το κουράγιο του και πολεμούσε συνεχώς για να γίνει καλά. Έπασχε από φοβίες, η πλέον γνωστή εξ όλων ήταν η μικροβιοφοβία του, που είχε προκληθεί πιθανότατα από χολέρα, που τον έπληξε στην πατρίδα του κατά το παιδικά του χρόνια.

ΟΙ στενές συγγενικές σχέσεις και ο τρόπος που εξελίσσονται είναι γνωστό ότι δημιουργεί μόνιμες αγκυρώσεις στην προσωπικότητα κάθε ατόμου. Το ίδιο συνέβη με τον Τέσλα όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο. Ιδιοφυείς και διάσημοι όπως οι Σαλβατόρ Νταλί, ο Βαν Γκογκ, ο Βίλχελμ Ράιχ, ο Καρλ Μαρξ και ο Λένιν είναι μερικοί από εκείνους που η εξέλιξη τής ζωής τους καθορίστηκε από τη ζωή ή το θάνατο στενών συγγενών τους.

Παραμένει άγνωστος ο λόγος που ποτέ του δεν παντρεύτηκε, αν και τον θαύμαζαν αμέτρητες γυναίκες. Στην  πραγματικότητα ζούσε πάντα μόνος.

Οι ιδέες τού Τέσλα για τη χρήση τής ενέργειας αποδίδονται χαρακτηριστικά σε μια ομιλία του μπροστά στα μέλη τού Αμερικανικού Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

«Μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τη μεγαλοπρεπέστερη, την πλέον γοητευτικά εμπνευσμένη από όλες τις διαδικασίες της φύσης;… Αν μπορούσε να το κάνει αυτό, θα είχε δυνάμεις σχεδόν απεριόριστες και υπερφυσικές… Θα μπορούσε να δημιουργεί τους ήλιους και τα αστέρια, τη θερμότητα και το φως. Θα μπορούσε να δημιουργεί ζωή και να την αναπτύσσει σε όλες τις άπειρες μορφές της… Τέτοιες δυνάμεις θα μπορούσαν να τον τοποθετήσουν δίπλα στο Δημιουργό του, κάνοντάς τον ικανό να εκπληρώσει τον υπέρτατο προορισμό του».

Τελειώνοντας το σημείωμα για τις παθήσεις και τη διάνοια τού Τέσλα, που δεν θα υπάρξει  παρόμοια για χιλιετίες, είναι ενδιαφέρουσα μια αναφορά από τα παιδικά του χρόνια για τα  «θαύματα» που βίωνε στο πατρικό του σπίτι βλέποντας τον αιθέρα των αρχαίων Ελλήνων ή την οργόνη τού Βίλχελμ Ράιχ.

Ο Τέσλα ήταν στενά δεμένος με το γάτο του τον Μακάκ, κι αυτός ήταν που έσπρωξε το ενδιαφέρον τού μικρού Τέσλα στην έρευνα τού ηλεκτρισμού. Οι αφορμές ήταν καθημερινές, καθώς στις στιγμές που του χάιδευε την πλάτη έβλεπε να εκπέμπονται ρεύματα φωτοβολούσας ενέργειας και τα χέρια τού τρίχρονου, τότε Τέσλα, τριζοβολούσαν έντονα!

«Ο πατέρας μού έλεγε ότι ήταν ηλεκτρισμός και η μητέρα να μην πειράζω τον γάτο επειδή θα έπιανε φωτιά», έλεγε ο Τέσλα. Ωστόσο, ακόμα και τότε σκεφτόταν αφαιρετικά, προσπαθώντας να βρει εάν η φύση ήταν ένας τεράστιος γάτος, που παρήγε κεραυνούς και αστραπές και ποιος της έτριβε την πλάτη. «Αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Θεό», μονολογούσε ο μικρός Τέσλα, επηρεασμένος από τον πατέρα του, που ήταν ιερέας.

Ένα άλλο φαινόμενο που τον έσπρωξε στην έρευνα τού ηλεκτρισμού ήταν τα φωτεινά αποτυπώματα που έβλεπε στα πόδια των ανθρώπων καθώς αυτοί περπατούσαν στο χιόνι. Επίσης όταν μια χιονόμπαλα έπεφτε βίαια πάνω σε κάποιο αντικείμενο, έβλεπε να ξεπηδούν παρόμοιοι φωτεινοί πίδακες.

Όπως ανέφερε προς το τέλος τής υπερδημιουργικής και πολυτάραχης ζωής του «ακόμα και τώρα, δεν έχω καταλάβει τι είδους ηλεκτρισμός είναι αυτός»….

Από εδώ κατεβάζετε το άρθρο σε μορφή  PDF:  Τέσλα- Το πρώτο θύμα τού ηλεκτρομαγνητικού νέφους

[1] Prodigal Genius: The Life of Nikola Tesla